Karar No – 47: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mandıraların denetlenmesi, şehir içinde bulunan galericilerin, marangoz atölyelerinin ve kargo şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli koşulları yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi ve sıvı yağ atıklarının depolanması adına gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmektedir. Konunun incelenmesinden sonra sıvı atık yağların toplanması ve bertarafı ile ilgili olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılması Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oya sunularak kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

 

Karar No – 48: Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis işletmesi bünyesinde Bulancak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:3 adresinde otopark işletmeciliği yapılarak otopark şube açılışının yapılması teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 49: Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1019 ada 12 no.lu parselde kayıtlı 468,36 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak Recep YAKAR ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Cihad YILDIZ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARNOĞLU’nun ret oylarıyla oy çokluğu ile reddine karar verildi.

 

Karar No – 50: İlçemizin gururu olan değerli Prof.Dr. Bedii Berat APAYDIN’ın anısı yaşatmak adına İlçemizde bir cadde veya sokağa isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 51: Güzelyalı Mahallesi 865 ada 69 ve 16 no.lu parseller ve 1039 ada 4 no.lu parsel imar planında konut alanı ve park alanı içerisinde kalmaktadır. Plan değişikliği ile 865 ada 69 ve

16 no.lu parseller konut alanı içerisine alınmış, 1039 ada 4 no.lu parsel park alanı olarak ayrılmıştır. Plan Değişikliği sonrası, 424 m² alan konut alanı, 508 m² alan park alanı olarak talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 52: İsmetpaşa Mahallesi 91 ada 218 no.lu parsel imar planında ayrık nizam 4 kat yapı nizamında konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir. Plan değişikliği ile arsa üzerinde yer alan mevcut yapının çekme mesafesi işaretlenerek, kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 53: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1025 ada 1 no.lu parselin doğusunda rekreasyon alanı içinde kalan, 790 m² lik kısmının peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi kapsamında 5 (beş) yıla kadar kiralanması teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi kapsamında 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işi ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 54: Yalıköy Köyü 125 ada 2 no.lu ve 129 ada 2 no.lu parseller için İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden ve diğer kurumlardan kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 55: Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel imar planında Emsal: 1,50 Yençok: 15,50 m konut alanı ve park alanında kalmaktadır. 1031 ada 3 no.lu parsel konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselde alanın kuzeyinden 7 metre yaya yolu planlanmıştır. Parselde bulunan park alanı E:1,50 Yençok:15,50 m yapılaşma koşulunda konut alanı olarak yeniden planlanmıştır. Güzelyalı Mahallesi 1031 ada 3 no.lu parsel imar ada kenarları değiştirilmeden park alanı olarak planlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 56: İlçemiz Bulancak Mahallesi, tapunun 77 ada 16 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6’ncı maddesince kamulaştırılarak Bulancak Belediyesi adına tapuda tescil edilmiştir. Taşınmaz mal sahibi ve mirasçıları 3 ay içinde kanuni faiziyle birlikte kamulaştırma bedelini ödediği takdirde geri alma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, ilgili parsel üzerinde kamulaştırma işleminden önce hakları bulunan ve hisselerini geri alma hakkına sahip olan vatandaşların, hisselerinin iade edilmesi teklif edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 57: Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San.Tic.A.Ş adına İhsaniye Mahallesi 435 ada 26 no.lu parselin 3.355.028,78 TL değer üzerinden sermayenin ayni olarak, 4.971,22 TL sermayenin ise nakdi olmak üzere toplamda 3.360.000,00 TL sermaye artışı yapılarak Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San.Tic.A.Ş’nin sermayesinin 15.020.000,00- TL’den 18.380.000,00- TL’ye çıkartılması ve Mart 2024 tarihinde yapılacak Şirket Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın izinli olması halinde Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah GUGUK’un görevlendirilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Cüneyt ÖZTÜRK, Aydın GAYIK, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 58: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 59: Güzelyalı Mahallesi 865 ada 69 ve 16 no.lu parseller ve 1039 ada 4 no.lu parsel imar planında konut alanı ve park alanı içerisinde kalmaktadır. Plan değişikliği teklifi ile 865 ada 69 ve 16 no.lu parseller konut alanı içerisine alınmış, 1039 ada 4 no.lu parsel park alanı olarak ayrılmıştır. Plan Değişikliği sonrası, 424 m² alan konut alanı, 508 m² alan park alanı olarak teklif edilmişdir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 60: İsmetpaşa Mahallesi 91 ada 218 no.lu parsel imar planında ayrık nizam 4 kat yapı nizamında konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir. Plan değişikliği ile arsa üzerinde yer alan mevcut yapının çekme mesafesi işaretlenerek, kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. Yapı ruhsatı eki mimari projesine aykırı olan yapı imalatları için işlem yapılması şartıyla talep imar komisyonca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. İmar planı değişikliği teklifi, İmar Komisyon raporun da geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak, Cihad YILDIZ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın kabul, Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karar No – 61: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 125 ada 2 no.lu parsel ve 129 ada 2 no.lu parseller malikleri İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel plansız alanda kalmaktadır. Buna göre, Yalıköy Köyü 125 ada 2 no.lu ve 129 ada 2 no.lu parseller için İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden ve diğer kurumlardan kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Parselin kuzeyinde bulunan yolun genişliğinin 12 metreye çıkartılması şartıyla talep imar komisyonunca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İlave imar planı teklifi, İmar Komisyon raporunun geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 62: Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel imar planında Emsal: 1,50 Yençok: 15,50 m konut alanı ve park alanında kalmaktadır. 1031 ada 3 no.lu parsel konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselde alanın kuzeyinden 7 metre yaya yolu planlanmıştır. Parselde bulunan park alanı parsel alanı içerisindeki E:1,50 Yençok:15,50 m yapılaşma koşulunda konut alanı olarak yeniden planlanmıştır. Güzelyalı Mahallesi 1031 ada 3 no.lu parsel imar ada kenarları değiştirilmeden park alanı olarak planlanmıştır.İmar planı değişikliği teklifi, İmar Komisyon raporunun geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak, Cihad YILDIZ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın kabul, Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karar No – 63: İlçemiz Bulancak Mahallesi, tapunun 77 ada 16 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6’ncı maddesince kamulaştırılarak Bulancak Belediyesi adına tapuda tescil edilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği taşınmaz eski malikleri geri alabilecektir. Parsele açılan yolun olmaması, bölgede park alanına ihtiyaç duyulması ve yangın afet durumlarında itfaiye aracının girişine uygun yolun bulunmaması nedenleriyle plan değişikliği yapılarak alanın çocuk oyun parkı olarak kullanılması şartıyla talep plan ve bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun bulunmamıştır. Kamulaştırma işleminin iptal teklifi, Plan ve Bütçe Komisyon raporundan geldiği şekliyle oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No – 64: İlçemizin gururu olan değerli Prof. Dr. Bedii Berat APAYDIN’ın anısını yaşatmak adına ilçemizde bir cadde veya sokağa isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ”Prof. Dr. Bedii Berat APAYDIN” isminin, İlçemizde daha prestijli ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir park, cadde veya sokağa verilmesi, bu nedenle talebin daha sonra değerlendirilmek üzere oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.