23°C
GIRESUN HAVA DURUMU23°C Çok Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

- +

 

imar

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahilinde yetkilidir.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

Kentimizin daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla yapı kontrol ekiplerimiz tarafından İlçe genelinde yapılan gerek rutin kontroller gerekse şikâyet dilekçeleri değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre yasal işlemlere başlanmaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenerek binaların yasal anlamda kullanılır hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin İlçemiz kapsamında kusursuz bir şekilde uygulanabilmesi için İlçemize ait Numarataj bilgilerinin güncellenmesi amacı ile İlçe sınırlarımız kapsamında bulunan tüm sokak levhaları sokakların yönlerini de belirleyecek şekilde arazide uygulanmaktadır. Ayrıca dış kapı numaralarının tamamı Müdürlüğümüz tarafından güncellenerek; yeni Numarataj Krokileri oluşturulmaktadır. Bu işlemler neticesinde; İlçemiz kapsamında nüfus sayım işleminin daha gerçekçi bir şekilde yapılması için gereken altyapı Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.