Document

Komisyon Raporu

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 06/11/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/11/2019 tarih ve 5257 sayılı Kiralama konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Pazarsuyu Köyü Domuzdere Köprüsü-Pazarsuyu Deresi mevkii ile İhsaniye Mahallesi Karadere Deresi-Bulancak İskelesi mevkii olmak üzere iki ayrı bölgede, Mülga Bayındırlık ve…

Aralık Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : 1. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5166 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mahallesi, tapunun 790 ada 23 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 2. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5167…

Kasım Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : 1. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 176 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 106 ada 7 ve 8 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 2. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İhsaniye…

Komisyon Raporları

2019 Ekim ayı içerisinde toplanan Tarife Komisyonu 09/10/2019 tarih ve 68, 69, 70 sayılı raporları; 68 Nolu Rapor: Tarife Komisyonumuz 09/10/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile havale edilen İhsaniye Mahallesi sınırı olan Fen Lisesine kadar olan taşıma fiyatı 2,50 TL’ den 3,50 TL’ ye yükseltilmiş ve Kurtoğlu Sitesi sınır…

Ekim Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : 1. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 1055 ada 3 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 2. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun…

Komisyon Raporları

54 Nolu Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu Raporu Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 151 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen 1 adet konunun görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/07/2019 tarih ve 3363 sayılı yazısı okundu. Güzelyalı Mahallesi Dedehışır Caddesi isminin Ömer Halisdemir Caddesi olarak veya Belediye yetkililerinin uygun gördüğü bir…

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisinin Eylül ayı olağanüstü toplantısı 02/09/2019 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda aşağıda yazılı gündemler ile yapılacaktır. GÜNDEM : 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2019 tarih ve E.4060 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyemize ait Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 101 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına satışı için belediye encümenine…

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 01/08/2019 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.   GÜNDEM : 1. Tarife Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün S.S.106 Nolu Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Bulancak-Kaşdibi yolcu taşıma ücreti artış talebinin…