Document

Aralık Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01/12/2022 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.   GÜNDEM : İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2022 tarih ve 12501 sayılı tezkeresi ile Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Maddi Hata konulu raporun…

Komisyon Raporları İlanı

2022 Kasım ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 03/11/2022 tarih 52, 53 ve 54 sayılı, Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu 07/11/2022 tarih 57 ve 58 sayılı ve Tarife Komisyonu 07/11/2022 tarih 55 ve 56 sayılı komisyon raporları; KOMİSYON KARAR 52 KOMİSYON KARAR 53 KOMİSYON KARAR 54 KOMİSYON KARAR 56 KOMİSYON KARAR 57 KOMİSYON KARAR…

Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

Karar No – 220: Belediye Başkanlık Makamınca 2023 yılı Gelir Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. Karar No – 221: Belediye Üst Yönetimince Meclise havale edilen 2023…

Kasım Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/10/2022 tarih ve 12233 sayılı yazısı ile 2023 yılı gelir-gider bütçesi konulu tezkerenin görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 12453 sayılı yazısı ile 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25/10/2022 tarih ve 12398 sayılı yazısı ile Parka İsim Verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi. Zabıta Müdürlüğünün…

Ekim Ayı (2022) Meclis Karar Özetleri

Karar No – 201: Ballıca Mahallesi 476 ada 2 nolu parselin Sağlık Bakanlığı adına devir edilmesi talep edilmekte ise de, taşınmazın imar planındaki tahsis amacı yatırımı gerçekleştirilecek olan sağlık tesisinin kurulumu ve taşınmazların birleştirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devir edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ballıca Mahallesi 476 ada 2 no.lu parselin Maliye Hazinesi…

Komisyon Raporları İlanı

2022 Eylül ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 09/09/2022 tarih 43 ve 44 sayılı komisyon raporları; RAPOR 43 :Plan ve Bütçe Komisyonumuz 09/09/2022 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 31/08/2022 tarih ve 10973 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, 2022 Yılı Yatırım Programında 20221100-169206-172316 proje numarası ile yer alan,…

Komisyon Rapor İlanları

2022 Ağustos ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 16/08/2022 tarih 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 sayılı komisyon raporları, Tarife Komisyonu 16/08/2022 tarih ve 27, 28, 29, 30 ve 31 sayılı komisyon raporları ve Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu 16/08/2022 tarih ve 40 sayılı komisyon raporları; PlanBteKomRaporuNo32 PlanBteKomRaporuNo33 PlanBteKomRaporuNo34 PlanBteKomRaporuNo35 PlanBteKomRaporuNo36 TarifeKomisyonRaporNo27…

Ekim Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 10973 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 197 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ballıca Mahallesi 476 ada 2 no.lu parselde Bedelsiz Devir konulu raporun görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2022 tarihli…

2022 Eylül Ayı Meslis Karar Özetleri

Karar No – 189: 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan personele 07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek maktu mesai tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü…