Document

Aralık Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM : Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01/12/2023 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır   1) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19781 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/11/2023 tarih ve 209 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Meclis Kararına İtiraz (157 sayılı…

Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

Karar No – 207: Belediye meclis kararı onayı tarihi olan 06.06.2023 tarihinden itibaren değer artış payı işlemine ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle adı geçen imar plan değişikliğine ilişkin, 06/06/2023 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi. Karar No – 208: İhsaniye Mahallesi 331 ada 111 no.lu parsel imar…

Kasım Ayı Meclis Gündem İlanı

Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02/11/2023 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2023 tarih ve 19267 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 189 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Meclis Kararına İtiraz konulu komisyon raporunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik…

Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

Belediye Meclisinin 25 Ekim 2023 tarih ve 206 sayılı meclis karar özeti; Karar No – 206: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bulancak Şubesinden 15.000.000,00 TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) kredinin kullanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin d)…

Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

Belediye Meclisinin 03-10 Ekim 2023 tarih ve 175-205 sayılı meclis karar özetleri; Karar No – 175: İlçemizde yapımı devam eden Doğalgaz altyapısı çalışmaları için doğalgaz hattının geçirebilecek kamuya ait imar yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere Bulancak Mahallesinde imar plan değişikliği talep edilmektedir. Değişiklik teklifi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama…

Komisyon Raporları İlanı

2023 Ekim ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 05/10/2023 tarih 56 ve 57 no.lu komisyon raporları; Toplantı Tarihi : 05.10.2023 Toplantı Günü :  Perşembe Toplantı Yeri : Birleşim No :   1 Rapor No :   56 KARAR Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05/10/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 185 sayılı kararı ile havale edilen…

Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03/10/2023 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/08/2023 tarih ve 18497 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 161 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bulancak Mahallesi Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün…

Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

Belediye Meclisinin 06-12 Eylül 2023 tarih ve 152-174 sayılı meclis karar özetleri;   Karar No – 152: İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin güney kısmında kalan 1.320,00 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5 (beş) yıllığına kiralanması için Belediye Başkanına ve Belediye…

Komisyon Raporları İlanı

2023 Ağustos ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu ve Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu 07/08/2023 tarih 40, 41, 42, 43 ve 44 no.lu komisyon raporları; Toplantı Tarihi : 07.08.2023 Toplantı Günü : Pazartesi Toplantı Yeri : Birleşim No : 1 Rapor No : 40 KARAR: Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak,…

Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

Belediye Meclisinin 01 Ağustos 2023 tarih ve 134151 sayılı meclis karar özetleri; Karar No – 134: Volkan CİNDEMİR’in 03/07/2023 tarihli dilekçesinde, 24/04/2018 tarih ve 90 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Bulancak Mahallesi 51 ada 16 no.lu parselde kayıtlı 6 ve 7 no.lu bağımsız bölümler tarafına 10 yıllığına kiraya verildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih…