Document

GİRESUN BULANCAK 2.ETAP TOPLU KONUT PROJESİ KURALI SATIŞ İLANI

İdaremiz ile Belediye Başkanlığınız işbirliği çerçevesinde geliştirilen Giresun Bulancak 2.Etap Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan; (3+1) Tipi 98 adet, (4+1) Tipi 61 adet toplam 159 adet konut KURALI SATIŞ yöntemiyle satışa sunulmuştur. Konutların başvuru ve satış işlemleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Giresun Bulancak Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, söz konusu konutlara ilişkin satış…

TOKİ 2.ETAP SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRE UZATIMI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 05.11.2020 tarih ve E.121073 sayılı yazısı. Bilindiği üzere; İdaremizce Giresun Bulancak’da inşa ettirilmekte olan C2 tipi 146 adet (3+1) ve J tipi 82 adet (4+1) konut olmak üzere toplam 228 adet konutun satış ve sözleşme imzalama işlemleri için 30 Ekim 2020 tarihine kadar süre verilmiştir. Ancak günümüz koşulları dikkate alınarak Gayrimenkul…

TOKİ 2.ETAP 228 ADET KONUT SÖZLEŞME İMZALAMA PROGRAMI

Sözleşme İmzama Tarihleri Programı TOKİ ile Belediyemiz işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen C2 tipi 146 adet (3+1) ve J tipi 82 adet (4+1) konut olmak üzere toplam 228 konutluk Giresun Bulancak 2.Etap Belediye Projesi’nde hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 15 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Giresun/Bulancak Şubesinde ek-1 programa…

BULANCAK 2. ETAP  TOPLU KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Toki ve Belediyemiz işbirliği ile planlanan ve projelendirme çalışması başlatılan Giresun 2. Etap projesi için, 20 Kasım, 22 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru toplanması işlemleri gerçekleştirilmiş ancak proje TOKİ tarafından iptal edilmiştir. Başvuru sahipleri belediyemizce bilgilendirilmiştir.             TOKİ tarafından söz konusu projede inşaat faaliyetlerine devam edilmesi ve başvuru toplanmasına karar verilmiş olup, başvuru toplama işlemleri…

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 01/09/2020 Salı günü saat 14:00′ de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.   İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve 2823 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 152 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Burunucu Köyü 157 ada 5 no.lu parselde…