Document

2022 Eylül Ayı Meslis Karar Özetleri

Karar No – 189: 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan personele 07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek maktu mesai tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü…

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 01/09/2020 Salı günü saat 14:00′ de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.   İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve 2823 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 152 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Burunucu Köyü 157 ada 5 no.lu parselde…

BULASKİ, Koronavirüs tedbir duyurusu!

Bulancak Belediyesi BULASKİ İşletme Müdürlüğü tarafından Korona Virüs Salgını Tedbirleri nedeniyle, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden su sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Buna göre; 1- Tüm konut aboneleri için saat okuyucu personelimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği ve NİSAN ayı su faturalarının, yükselmemesi için ŞUBAT ayı faturası tutarı oranında geçici faturalandırma yapılacaktır.…