Müdür

Bahtiyar HÜSEM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Telefon : 444 28 44 (Pbx) Dahili : 1500
E-Mail : basin@bulancak.bel.tr

 

Müdürlüğün Görevleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görevleri

a) Basın Danışmanlığı:

 • Belediyemizin çalışmalarına ilişkin haberlerin medyaya aktarılmasını sağlamak.
 • Belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberleri zamanında ve eksiksiz takip edip arşivlemek.
 • Belediyemize ait birimlerin faaliyetlerinin fotoğraf ve kamera çekimlerini gerçekleştirip arşivlemek.
 • Başkanlık makamınca yapılması istenen iş ve çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Belediyemizce yapılan faaliyetlerin halka duyurulması amacıyla kitap, broşür vb. sağlamak.
 • Meclis toplantılarını görüntülemek ve arşivlemek.

b) Halkla İlişkiler:

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde belediyemize yapılan tüm başvuruları (elektronik ortamda ve yazılı) kayda alıp ilgili birimlere bildirmek ve birimlerden gelecek sonuçları vatandaşa iletmek.
 • Belediyemizin halkla ilişkiler organizasyonunu sağlamak.
 • Diğer birim, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları kayda alıp cevaplandırmak.
 • Halkın sorun ve ihtiyaçlarını dinleyip ilgili birimlere bilgi vermek çözüm için yardımcı olmak.

c) İlan Servisi:

 • Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetleri pankart, afiş vb. hazırlamak.
 • Hazırlanmış olan afiş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına asmak ve halkın bilgilenmesini sağlamak.
 • Kutlama ( bayram kutlama, özel gün, açılış vb.) amaçlı bez pankartların hazırlanması.

d) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü:

 • Müdürlük ve bağlı birimleri yönetme, temsil etme görev ve yetkisine sahiptir.
 • Müdürlük bütçesini hazırlar ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Yetki dahilin de bulunan yazışmaları yapar ve imzalar.
 • Bünyesinde bulunana personelin çalışma ve izin organizasyonunu yapar.
 • Birim tarafından yapılan iş ve işlemlerin doğru zamanda doğru şekilde yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Müdürlük Yönetmeliği

Yönetmelik