Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 12/03/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/03/2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2024 tarih ve 22719 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Pazarsuyu Emecen Mahallesi Emecen Sokağın batısında, 1010 ada 1, 2, 3 ve 4 no.lu parsellerin kuzeyinden geçen isimsiz sokağa “Kiraz Sokak”ve Pazarsuyu Emecen Mahallesi Emecen Yeni Sokağın doğusunda, 1031 ada 1, 2, 3 ve 4 no.lu parsellerin güneyinden geçen isimsiz sokağa ” Zirve Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldü