Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01/03/2024 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır

GÜNDEM:

1) Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Meclis Üyesi Fatma TARANOĞLU’nun teklifi, Belediye Meclisinin 06/02/2024 tarih ve 39 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/02/2024 tarih ve 22519 sayılı yazısı ile Otopark Şube Açılışı konulu tezkerenin görüşülmesi.

3) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih ve 22569 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1019 ada 12 no.lu parselde Taşınmaz Satışı konulu tezkerenin görüşülmesi.

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih ve 22588 sayılı yazısı ile Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih ve 22586 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 865 ada 69 ve 16 no.lu parseller ve 1039 ada 4 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

6) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih ve 22589 sayılı yazısı ile İsmetpaşa Mahallesi 91 ada 218 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

EK GÜNDEM : – 29.02.2024

1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/02/2024 tarih ve 22636 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1025 ada 1 no.lu parselde Taşınmaz Kiralama konulu tezkerenin görüşülmesi.

2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih ve 22587 sayılı yazısı ile İlave İmar PlanıTalebi (Yalıköy Köyü 125 ada 129 ada 2 no.lu parseller) konulu tezkerenin görüşülmesi.