GÜNDEM :
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 1216 sayılı Sanayi Mahallesi 790 ada 3 Nolu parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 1223 sayılı Toprakdeğirmeni Mahallesi 650 ada 9 Nolu parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 1225 sayılı Güzelyalı Mahallesi 865 ada 23-24-25-26-27-28-29-30-31 ve 32 Nolu parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 1227 sayılı Şemsettin Mahallesi 584 ada 3 nolu parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/06/2018 Tarihli Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konulu Tezkeresinin Görüşülmesi
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih ve 235 sayılı yazısı ile Bulancak Beton Maden Enerji A.Ş’nin sermaye artışı konulu yazısının görüşülmesi.
7. Tarife Komisyonu Raporu;Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 400 sayılı S.S 106 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Minübüslerinin yolcu taşıma ücretlerinde tarife değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.
8. Tarife Komisyonu Raporu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/05/2018 tarih ve 206 sayılı yazısı ile ATM yer tespit ve tahsis ücretinin belirlenmesi konulu yazısının görüşülmesi
9. İmar Komisyonu Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 1287 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi 886 ada 1-2-3-4 nolu parsellerinde ve 887 ada 1-2-3-5-6 nolu parsellerinde imar plan değişiklik talebinin görüşülmesi.
10. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 1289 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi 623 ada 1-2-3-4-5-6–7-8-9-10-11 nolu parsellerinde ve 944 ada 1-2-3-4-5-7-8 nolu parsellerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
11. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 1290 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi 898 ada 1 nolu parselinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
12. Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve 230 sayılı yazısı ile Belediyemiz içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Ezeltere deresinden alınacak hamsuyun arıtılarak karşılanmasına yönelik talebin görüşülmesi.