GÜNDEM :

1) İmar Komisyon Raporu; Belediye Meclisinin 02/01/2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün komisyona havale edilen Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

2) Tarife Raporu; Belediye Meclisinin 08/01/2024 tarih ve 17 sayılı kararı ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün komisyona havale edilen konut dışı yerlerden alınacak katı atık bedelinin belirlenmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/01/2024 tarih ve 21827 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1015 ada 5 no.lu parselde Plan Değişikliği (Recayi YILMAZ) konulu tezkerenin görüşülmesi.

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/01/2024 tarih ve 21828 sayılı yazısı ile Plan Notu Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/01/2024 tarih ve 21858 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi 114 ada 37 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

6) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2024 tarih ve 21821 sayılı yazısı ile Sermaye Artışı konulu tezkerenin görüşülmesi.

7) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2024 tarih ve 21823 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Köyü280 ada 1 no.lu parselde Taşınmaz Kiralama konulu tezkerenin görüşülmesi