KARAR

2024 Şubat ayı içerisinde toplanan Cadde ve Sokak isimleri tespit komisyonu raporu 05.02.2024 tarih ve 4 no’lu Komisyon raporu

Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 05/02/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarih ve 32 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2024 tarih ve 21993 sayılı, Dede Hışır Caddesinin isim değişikliği konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Vatan DURMUŞ ve mahalle sakinlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçeleri ile Bulancak İlçesi Güzelyalı Mahallesi Dede Hışır Caddesi isminin ”Yüzbaşı Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda; cadde ismi değişiklik talebi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmedi.