2023 Ağustos ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu ve Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu 07/08/2023 tarih 40, 41, 42, 43 ve 44 no.lu komisyon raporları;

Toplantı Tarihi : 07.08.2023

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 40

KARAR:

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 149 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/07/2023 tarih ve 18113 sayılı İhsaniye Mahallesi 1166 ada 1 no.lu parselde Taşınmaz Kiralama konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin güney kısmında kalan 1.320,00 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2886 sayılı İhale Kanununa göre ihale yapılmak suretiyle 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi şartı ile talep Komisyonumuzca uygun görüldü.

Toplantı Tarihi : 07.08.2023

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 41

KARAR:

Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli toplantısında Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna seçilen meclis üyeleri 07/08/2023 günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında toplanarak Mustafa YERİŞ Komisyon Başkanlığına, Aydın GAYIK Komisyon Başkan Vekilliğine oy birliği ile seçilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 147 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2023 tarih ve 18101 sayılı Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. talebi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Uçarlı Mahallesi Soytarıoğlu Caddesi adına bulunan caddenin isminin Şehit Şaban Taşkın Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda; cadde ismi değişiklik talebi Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmedi.

Toplantı Tarihi : 07.08.2023

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 42

KARAR

Tarife Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarihve 141 sayılı kararı ile havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 31/07/2023 tarih ve 18115 sayılı Uçarlı Özel Halk Dolmuşlarının Fiyat Artış Talebi Hk. talebi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Uçarlı Özel Halk Dolmuşları, akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi Tarife Komisyonumuzca incelendi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt ve yedek parça fiyatlarına gelen artışlar göz önünde bulundurularak Uçarlı Özel Halk Dolmuş güzergâhında Bulancak-Pelitdibi Sivil 12,00 TL Öğrenci 9,00 TL, Bulancak- Uçarlı Mahallesi Sivil 15,00 TL Öğrenci 9,00 TL, Bulancak- Dikmen Sivil 20,00 TL Öğrenci 9,00 TL olarak uygun görülen yeni yolcu taşıma fiyat tarifesinin Meclis Karar tarihinden itibaren oluşturulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 07.08.2023

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 43

KARAR

Tarife Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 148 sayılı kararı ile havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 31/07/2023 tarih ve 18114 sayılı S.S.106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Özel Halk Dolmuşlarının Fiyat Artış Talebi Hk. talebi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. S.S.106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Özel Halk Dolmuşları, akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi Tarife Komisyonumuzca incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt ve yedek parça fiyatlarına gelen artışlar göz önünde bulundurularak S.S. 106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi dolmuş güzergâhında Fen Lisesi Sivil 12,00 TL Öğrenci 10,00 TL Şemsettin Mah. Sivil 15,00 TL Öğrenci 10,00 TL Kuşluhan Sivil 18,00 TL Öğrenci 12,00 TL Kaşdibi Sivil 20,00 TL Öğrenci 12,00 TL olarak uygun görülen yeni yolcu taşıma fiyat tarifesinin Meclis Karar tarihinden itibaren oluşturulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07.08.2023

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 44

KARAR

Tarife Komisyonumuz 07/08/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 151 sayılı kararı ile havale edilen Meclis Üyesi Erol TAŞ’ın teklifi ile ilçemizde faaliyet gösteren Öğrenci servislerinin denetimi ve ruhsat işlemleri hakkında komisyon kurulması talebi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Talep ile Meclis Üyesi Erol TAŞ, İlçemizde faaliyet gösteren Öğrenci servislerine “S” plaka alma zorunluluğunun getirilmesi ve denetlenmesini, böylelikle korsan servis taşımacılığının önüne geçilmesini, Öğrenci Servislerinin ruhsatlarında Okul Taşıtı yazmasını ve araçların okul taşıtı olma şartlarını yerine getirmesini talep etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Öğrenci servisi için Belediyemize yolcu taşımacılığı talebinde bulunan servis araç sahibi, ruhsat ve güzergah belgesi almadan önce ilgili okullardan alınmış onaylı öğrenci listesi belgesini Belediye’ye sunma zorunluluğu getirilmesine ve yeni öğrenci servisi taşımacılığı yapmak isteyen istekli ile araç değişimi yapan servis araç sahibince, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği şartlarını yerine getirerek ‘S’ plaka alma zorunluluğu getirilmesine karar verildi.