2023 Şubat ayı içerisinde toplanan Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu 03/ 02/ 2023 tarih 10, 11 ve 12 sayılı Komisyon Raporları;

 

TOPLANTI TARİHİ : 03.02.2023

 TOPLANTI GÜNÜ : CUMA

TOPLANTI YERİ :

BİRLEŞİM NO. : 1

RAPOR NO. : 10

KARAR : Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 03/02/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 24/01/2023 tarih ve 14372 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Bahçelievler Mahallesi Orionpark 1, Orionpark 2, Şahin kent karşısında yeni açılan yol için sokak ismi olarak ”Selim Sırrı Sönmez Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bahçelievler Mahallesi Orionpark 1, Orionpark 2, Şahin kent karşısında yeni açılan isimsiz sokağa “Sönmez Sokak” isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görüldü.

 

TOPLANTI TARİHİ : 03.02.2023

TOPLANTI GÜNÜ : CUMA

TOPLANTI YERİ :

BİRLEŞİM NO. : 1

RAPOR NO. : 11

KARAR : Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 03/02/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25/01/2023 tarih ve 14403 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Prof. Dr. Musa Akoğlu isminin Belediyemizin takdir ettiği cadde, park adı vs. olarak verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ”Prof. Dr. Musa Akoğlu” isminin İlçemizde daha prestijli ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir park, cadde veya sokağa verilmek üzere daha sonra değerlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görüldü.

 

TOPLANTI TARİHİ : 03.02.2023

TOPLANTI GÜNÜ : CUMA

TOPLANTI YERİ :

BİRLEŞİM NO. : 1

RAPOR NO. : 12

KARAR : Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 03/02/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 02/02/2023 tarih ve 14606 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, İhsaniye Mahallesi, Kubbeli Camii Sokak ile Bahçe Sokak arasındaki isimsiz sokağa isim verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İhsaniye Mahallesi, Kubbeli Camii Sokak ile Bahçe Sokak arasındaki, 15 Temmuz Caddesinden kuzeye doğru Uğur Mumcu Caddesine bağlanan sokağa isim değişikliği yapılarak “ Karadeniz Sokak” isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görüldü.