2024 Haziran ayı içerisinde toplanan Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonun 11/06/2024 tarih ve 34, 35 no.lu komisyon raporu, Plan ve Bütçe Komisyonun 12/06/2024 tarih ve 36 no.lu komisyon raporu ve Tarife Komisyonun 10/06/2024 tarih ve 29, 30, 31, 32 ve 33 no.lu komisyon raporu;

Toplantı Tarihi        : 12.06.2024

Toplantı Günü          : Çarşamba

Toplantı Yeri   :

Birleşim No                : 1

Rapor No                   : 36

 

KARAR

Plan ve Bütçe Komisyonumuz, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 133 sayılı kararı ile havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/06/2024 tarih ve 25103 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.30/05/2024 tarihinde Bulancak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen ve hisselerinin tamamı kendisine ait olan Bulper İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisselerinin tamamının 50.000,00 TL ödenmiş sermayesi ve borçsuz olarak Belediyemize hibesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Komisyonumuzca Belediyemize teklif edilen şirket hibesi oy çokluğu ile uygun görülmemiştir.

T.C.

BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI

Tarife Komisyonu

 

 

Toplantı Tarihi         : 10.06.2024

Toplantı Günü         : Pazartesi

Toplantı Yeri                            :

Birleşim No                 1

Rapor No                     30

 

 

 

KARAR

 

 

Tarife Komisyonumuz 10/06/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 122 sayılı kararı ile havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 16/05/2024 tarih ve 24489 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Başkanlık Makamının 07.05.2024 tarih 24161 sayılı oluru ile kurulan “Kaynak Geliştirme ve Denetim Komisyonu” tarafından yapılan inceleme sonucu, idari sınırlarımızda ve mücavir alanlarda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97’nci maddesi gereği alınan ve Fen işleri Müdürlüğü tarafından takip ve tahakkuku yapılan, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının hafriyat depolama sahası veya rekreasyon alanlarında bertaraf ücretinin KDV Hariç 35,00 TL/m³ olarak belirlenmesi teklif edilmektedir.

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının hafriyat depolama sahası veya rekreasyon alanlarında bertaraf ücretinin KDV Hariç 35,00 TL/m³ olarak ücret alınması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

 

 

T.C.

BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI

Tarife Komisyonu

 

 

 

Toplantı Tarihi           : 10.06.2024

Toplantı Günü            : Pazartesi

Toplantı Yeri              :

Birleşim No                  1

Rapor No                     31

 

KARAR

Tarife Komisyonumuz, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 123 sayılı kararı ile havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 16/05/2024 tarih ve 24498 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Başkanlık Makamının 07.05.2024 tarih ve 24161 sayılı oluru ile kurulan “Kaynak Geliştirme ve Denetim Komisyonu” tarafından yapılan inceleme sonucu, idari sınırlarımızda gelişme alanlarında, gelecek projeksiyonu ve altyapıların planlaması ve projelendirilmesine esas olarak değerlendirilecek ve ilgili müdürlüklerin planlamaları doğrultusunda yeni gelişme alanlarında; Teknik alt yapı bedeli, stabilize, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, asfalt, parke ve bordür gibi harcamaların kanuni dayanakları ve hesaplama usul ve yöntemlerinin ve birim fiyatlarının;

TEKNİK ALTYAPI BEDELİ HESAP CETVELİ

Yol Bedeli Hesabı:

Cephe Aldığı Asıl Yol: Cephe Aldığı Yol Uzunluğu * Yol Genişliğinin Yarısı * Birim Fiyatı * Tam Bedeli Parsel Etrafındaki Diğer Yollar: Yol Uzunluğu * Yol Genişliğinin Yarısı * Birim Fiyatı * Yarı Bedeli İçme Suyu Hattı Hesabı: Bağlanacağı İçme Suyu Hattı Uzunluğu * Birim Fiyatı * Yarı Bedeli

Kanalizasyon Hattı Hesabı: Bağlanacağı Kanalizasyon Hattı Uzunluğu * Birim Fiyatı * Yarı Bedeli

2024 YILI TEKNİK ALTYAPI BİRİM FİYATLARI İCME SUYU HATTI YAPIMI ( 1 metre icin)

63 mm PE 100 İçme suyu Hattı için : 100,78 TL 75 mm PE 100 İçme suyu Hattı için : 111,20 TL 90 mm PE 100 İçme suyu Hattı için : 128,76 TL 110 mm PE 100 İçme suyu Hattı için : 147,32 TL

 1. ATIK SU HATTI YAPIMI (1 metre için)

300 mm Koruge Boru Atık su Hattı için : 582,40 TL 400 mm Koruge Boru Atık su Hattı İçin : 698.63 TL 500 mm Koruge Boru Atık su Hattı için : 946,79 TL 600 mm Koruge Boru Atık su Hattı İçin : 1119,85 TL

 1. ASFALT BEDELİ (1 m²) : 650,00
 2. KİLİT PARKE TASI BEDELİ (1 m²): 550,00 TL olarak belirlenmesi teklif edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; teknik altyapı bedeli hesap cetveli ve 2024 yılı teknik altyapı birim fiyatları Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 10.06.2024

Toplantı Günü : Pazartesi

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 32

T.C.

BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI

Tarife Komisyonu

 

 

 

 

KARAR

 

Tarife Komisyonumuz, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 124 sayılı kararı ile havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 16/05/2024 tarih ve 24506 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Başkanlık Makamının 07.05.2024 tarih ve 24161 sayılı oluru ile kurulan “Kaynak Geliştirme ve Denetim Komisyonu” tarafından yapılan inceleme sonucu, idari sınırlarımızda ve mücavir alanlarda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97’nci maddesi gereği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için İmar Planı Uygulama Tetkik ücreti, harita hizmetleri, inşaatlarla yer işgal ücretlerinin belirlenmesi teklif edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Aşağıdaki tabloda görüldüğü şekliyle İmar Planı Uygulama Tetkik ücreti, harita hizmetleri ücreti ve inşaatlarla yer işgal ücretlerinin belirlenmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

A İmar Planı Uygulama Tetkik Ücreti KDV HARİÇ (TL)
 

a)

 

Enerji Santralleri İmar Planları başvuru ücreti

 

MW

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı birim fiyatlarına göre işlem

yapılacaktır.

 

b)

 

Enerji Santralleri İmar Planları başvuru ücreti

1 MW’dan sonra

artan beher MW için

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı birim fiyatlarına göre işlem yapılacaktır.
c) Akaryakıt ve servis istasyonu imar planı başvuru ücreti m2 1.000,00
d) Akaryakıt ve servis istasyonu fiiliyatta mevcut ise (İşyeri açma ve çalışma ruhsatı) imar planı değişikliği başvuru m2 390,00
 

 

 

e)

Konut 0-5.000 m² m2 35,00
Konut 5.001-10.000 m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

25,00

Konut 10.001 ve üzeri m²; 10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

18,00

 

 

f)

Ticaret, Toplu İşyerleri TİCK, TİCTK 0-5.000m² m2 45,00
Ticaret, Toplu İşyerleri TİCK, TİCTK 5.001-10.000 m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

35,00

Ticaret, Toplu İşyerleri, TİCK, TİCTK 10.001 ve üzeri m²;

10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır.

10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.

 

m2

 

25,00

 

 

 

g)

Özel Yurt, Hastane, Okul, Sosyal Altyapı, Sosyal Tesis, Teknik Alt Yapı vb. 0-5.000 m² m2 45,00
Özel Yurt, Hastane, Okul, Sosyal Altyapı, Sosyal Tesis, Teknik Alt Yapı vb. 5.001-10.000m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

35,00

 

Özel Yurt, Hastane, Okul, Sosyal Altyapı, Sosyal Tesis, Teknik Alt Yapı vb. 10.001 ve üzeri m²; 10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

25,00

Turizm 0-5.000m² m2 45,00
Turizm 5.001-10.000m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

35,00

Turizm 10.001 ve üzeri m²; 10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

25,00

 

 

 

ı)

Sanayi-Depolama 0-5.000m² m2 70,00
Sanayi-Depolama 5.001-10.000m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

55,00

Sanayi-Depolama Alan Büyüklüğü 10.001 ve üzeri m²; 10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

45,00

 

 

 

 

i)

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret (T2) Alanı 0-5.000m² m2 70,00
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret (T2) Alanı 5.00110.000m²; 5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

55,00

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret (T2) Alanı 10.000 ve üzeri m² ; 10.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir.  

m2

 

45,00

B Yol Geçiş İzin Belgesi Tetkik Ücreti 14.900,00
C Mesafe Tespit Tutanağı 5.000,00
2024 YILI HARİTA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2024 YILI KDV HARİÇ (TL)
A) TEŞEKKÜL İSTİKAMETLERİ TESPİTİ 700,00
B) İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ ( KONUT ALANLARI )
1) Bir parsel için 500 m²ye kadar 1.920,00
2) 501-2.000 m² arası olan parseller için 2.850,00
3) Konut + Ticaret 2.000 m²den büyük olan parseller için 2.850,00 + m² x 2
C) İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ T+H, TİCARET, SANAYİ VB.PARSELLERİ İÇİN
1) 500 m²ye kadar bir parsel için 2.600,00
2) 500-2.000 m²ye kadar her m² için birim fiyat 3.060,00
3) 2.000 m²den yukarı her m² için birim fiyat 3.060,00 + m² x 2,50
D) PLANKOTE VE KOT KESİT
Konutlar için
a) Bir parselde max 10 noktaya kadar 1.700,00
b) 10 noktadan yukarı her nokta için birim fiyat 200,00
c) 1000-5000 m² arası parseller için 1.700,00 + (m² x 1,00)
d) 5000 m² ve üzeri parseller için 1.700,00 + (m² x 0,80)
Konut alanı harici parseller için ( ticaret, hizmet vb)
a) Bir parselde max 10 noktaya kadar 2.300,00
b) 10 noktadan yukarı her nokta için birim fiyat 200,00
c) 1000-5000 m² arası parseller için 2.300,00 + (m² x 0,70)
d) 5000 m² ve üzeri parseller için 2.300,00 + (m² x 0,80)
E) ENCÜMENE TEKLİF BELGESİ TEVHİD – İFRAZ VE YOLA TERK İÇİN

 

1) Folye ücreti 1.170,00
2) Yola terk
a) 1000 m²ye kadar bir parsel için Folye Ücreti
b) 1000-5000 m² arası parseller için ( Folye Ücreti x 7,30 )
c) 5000 m² ve üzeri parseller için ( Folye Ücreti x 10,90)
3) Tevhid- ifraz m² x 3,7 + Folye ücreti
4) Tevhid- ifraz-yoldan ihdas( Kamu yararına terk edilen parseller için) m² x 1,90 + Folye ücreti
F) SURET HARCI
a) İnşaat istikamet, Kot kesit vb. 1.160,00
b) 1/1000 ve 1/5000 pafta ozaliti 90,00
c) Adres Tespit (Numarataj) yazısı sureti 40,00
G) ADRES TESPİT ( NUMARATAJ ) YAZISI 200,00
a) Yerinde Adres Tespiti 500,00

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 

Kod

 

Tarifi

 

Ücret (₺)

7 İNŞAATLARLA İLGİLİ YER İŞGAL ÜCRETİ (K.D.V. Hariç)
7.1 İnşaatlarda beher kat için inşaat alanı esas üzerinden uygulama yapılarak bu ücret yola cepheli bitişik nizam veya ayrık nizam inşaatlarda derinlik tek cephelide iki metre derinlik veya daha fazla cepheli içinde 1,5 metre derinlik var sayılıp, iki veya daha fazla cepheli parsellerde yapılacak binalarda geniş cephenin tamamı dar cephenin birisinin yarısı nazarı itibara alınarak ayrık veya bahçeli nizam bina inşaatında dar cephenin bir kenarının yarısı

alınıp, uzun kenarı ile toplanıp hesap edilerek alan m²’si gün başına 0,1 Krs. ile çarpılarak hesap edilir

 

 

 

10,00

7.2 Bitişik Nizam
7.2.1 50 m²ye kadar 50 GÜN
7.2.2 100 m²ye kadar 90 GÜN
7.2.3 150 m²ye kadar 120 GÜN
7.2.4 150 m²den büyük olanlar 160 GÜN
7.3 Bahçeli Nizam Ve Ayrık Nizam
7.3.1 50 m²ye kadar 50 GÜN
7.3.2 100 m²ye kadar 90 GÜN
7.3.3 150 m²ye kadar 120 GÜN
7.3.4 150 m²den büyük olanlar 160 GÜN
7.4 Saptanan süre içinde bitmeyen inşaatlar için yarım müddet gün bedeli daha ilave edilerek

alınır.

8 BİNA APLİKSİYON ÜCRETİ (K.D.V. HARİÇ)
8.1 0-50 m² arası 1.100,00
8.2 50-100 m² arası 2.200,00
8.3 100-120 m² arası 3.500,00
8.4 120-150 m² arası 5.000,00
8.5 150 m²’den yukarı alanların her fazlası m²si için 10,00
9 MİMARİ STATİK PROJE TASDİK ÜCRETİ (K.D.V. HARİÇ)
9.1 İşyerlerinde (Sığınak, Otopark projesi inceleme ve hesaplamaları hariç) m²
9.1.1 0-50 m² arası 25,00
9.1.2 50-100 m² arası 23.00
9.1.3 100 m²den yukarısı için 22.00
9.1.4 Her türlü fabrikalardan m² 35,00
9.1.5 2 kattan fazla işyerleri için m² 35,00
9.2. Meskenlerde her bağımsız bölüm için ((Sığınak, Otopark projesi inceleme ve

hesaplamaları hariç) m²

9.2.1 100 m²ye kadar 15,00

 

9.2.2 100-150 m² arası 13,00
9.2.3 150 m²den yukarısı için 13,00
9.2.4 İnşaat ruhsatlarından sonra kat irtifak tadilat projelerinin işyeri ve meskenlerin tasdikinden

her bağımsız bölüm için

2.500,00
9.2.5 İmar durumu alanlardan (icra bankalar dâhil) her parsel için ayrı ayrı 1.500,00
9.2.6 İmar planı haricinde ve imar parseli olmayanlardan bankalar ve icra daireleri 1.500,00
9.2.7 İmar planı içindeki veya dışındaki imar durumu tasdiklerinden bankalar ve icra daireleri 1.500,00
9.2.8 Yeni kayıt yaptıracak teknik elemanlardan 1.500,00
9.2.9 Her yıl kayıt tazeleyecek teknik elemanlardan 750,00
9.2.10 Mimari proje tarama ücreti bağımsız bölüm başına 100,00
9.2.11 Kat irtifakı projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına 100,00
9.2.12 Kat mülkiyeti projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına 100,00
9.3 Belediye ve Mülki idaresi alan içindeki iskân dışı alanlarda ayırma birleştirme proje

onaylama işlemleri için maktu en:

9.3.1 0-10.000 m²ye kadar 8000,00
9.3.2 10.000-20.000 m²ye kadar 20.000,00
9.3.3 20.000-40.000 m²ye kadar 30.000,00
9.3.4 40.000-60.000 m²ye kadar 40.000,00
9.3.5 60.000-100.000 m²ye kadar 60.000,00
9.3.6 100.000 m²den fazlası 100.000,00
9.3.7 Bankaların ekspertiz raporu için 2.500,00
9.3.8 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’nun geçici 2. maddesi düzenlenen belgelere bağlı bağımsız

bölüm başına

5.000,00
9.3.9 5441 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 11. maddesi gereğince verilen belgeler için 4.000,00
9.3.10 Her türlü imar planı ve projeler için alınan ekspertiz ücreti (KDV hariç) 2.500,00
9.4. Sığınak Projesi İnceleme ve Onay Ücreti (Meskenlerde ve İş Yerlerinde Sığınak alanı

İçin) M²

94.1 100 m²ye kadar 18,00
9.4.2 100-150 m² arası 15,00
9.4.3 150 m²den yukarısı için 13,00
9.5. Otopark Projesi İnceleme ve Onay Ücreti (Meskenlerde ve İş Yerlerinde Otopark

Alanı İçin ) M²

9.5.1 100 m²ye kadar 35,00
9.5.2 100-150 m² arası 40,00
9.5.3 150 m²den yukarısı için 50,00
9.5.4 Projesinde otopark olmayanlar için; Otopark hesaplamasına esas, bağımsız bölümler için

hesaplama ve inceleme ücreti ( Bağımsız bölüm için)

3.000,00
9.6. Makine Ve Tesisat Projesi İnceleme Ve Onay Ücreti (Meskenlerde Ve İş Yerlerinde

Her Bağımsız Bölüm İçin ) M²

9.6.1 100 m²ye kadar 5,00
9.6.2 100-150 m² arası 5,50
9.6.3 150 m²den yukarısı için 6,00
9.7. Elektrik Ve Tesisatı Projesi İnceleme ve Onay Ücreti (Meskenlerde ve İş Yerlerinde Her

Bağımsız Bölüm İçin ) M²

9.7.1 100 m²ye kadar 5,00
9.7.2 100-150 m² arası 5,50
9.7.3 150 m²den yukarısı için 6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI

Tarife Komisyonu

 

 

 

 

Toplantı Tarihi        : 10.06.2024

Toplantı Günü        : Pazartesi Toplantı Yeri                            :

Birleşim No                  1

Rapor No                     33

 

 

 

KARAR

 

 

Tarife Komisyonumuz, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 136 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03/06/2024 tarih ve 25006 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde bulunan otoparklardan faydalanan şehitlerin birinci derece yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara özel düzenleme yapılması ve ücret tarifesinde indirim uygulanması düşünülmektedir. Bu kapsamda şehitlerimizin birinci dereceden yakınları ile gazilerimizin kimlik ibrazı ve engelli vatandaşlarımızın engelli ibaresi bulunan adlarına tescilli bir adet hususi aracının plakasını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü otopark birimine kayıt yaptırması koşuluyla Bulancak Belediyesi otoparklarından %20 oranında indirimden yararlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Belediyemize ait otoparklarda Engelliler, Gaziler ve Şehit yakınlarına %20 indirim yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI

Tarife Komisyonu

 

 

 

 

Toplantı Tarihi         : 10.06.2024

Toplantı Günü          : Pazartesi

Toplantı Yeri             :

Birleşim No                   1

Rapor No                     29

 

KARAR

Tarife Komisyonumuz 10/06/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 121 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/05/2024 tarih ve 24428 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 03.01.2014 tarih ve 540 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan ve halen uygulanmakta olan Otopark Yönetmeliği, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine aykırı olması nedeniyle Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği maddelerine, 30528 sayılı Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddelerine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) bendi ve ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan, Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği teklif edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenen Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

BULANCAK BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar AMAC VE KAPSAM

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2004 tarihli ve 5393 sayılı Belediyesi Kanunu kapsamında Bulancak Belediyesi sorumluluğunda yer alan yerlerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10.000’den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair idarelerce karar alınan bütün yerleşmelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklaşma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemektir Bulancak Belediyesi sınırları içerisinde uygulanır.

DAYANAK

MADDE 2- (l) Bu Yönetmelik; 22/02/2018 tarih ve 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği maddelerine, 07/09/2018 tarihli 30528 Sayılı Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddelerine, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) bendi ve ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Açık otopark: Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine yapılan, zemini su geçirimli malzeme ile kaplanan, üzeri fotovoltaik paneller de içerebilen sundurma benzeri yapılar ile kapatılabilen araç park

 

yerlerini ve otopark hizmetinin yürütülebilmesi için zorunlu olan 1 katı ve 6 m²yi geçmeyen yönetim/güvenlik birimini içeren otoparkları,

 1. Ada İçi Otoparkı: Elverişli imar adalarında, gerektiğinde binaların arka bahçeleri de kullanılarak ada içlerinde, imar planlarında düzenleme yapılmak suretiyle ilgili parsellerin ortak kullanımına yönelik düzenlenen otoparkları,
 2. Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı,

ç)         Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları,

 1. Birim otopark alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dâhil toplam park alanını,

 

 1. Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları,
 2. İdare: Bulancak Belediyesi,
 3. Mekanik otopark: Taşıtları asansör görevi gören düzlemler ile düşey veya yatay olarak hareket ettirebilen, gerektiğinde insan eliyle de kontrol edilebilen, yer altı veya yer üstünde yapılan, komşu parsel sınırına yer üstünde en az 3 metre yaklaşabilen ve kesintisiz güç kaynağı ile beslenmesi zorunlu olan ilgili idaresince yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına izin verilen, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapılan otopark sistemini,

ğ)    Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapıyı,

 1. Otopark rampası: Zemin kotundan farklı kotta olan, otoparka giriş ve çıkışı sağlayan veya farklı otopark katlarını birbirine bağlayan eğimli geçiş yollarını,

ı) Ortak otopark uygulaması: İmar adasındaki komşu parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla; ilgili her bir parsel için parsel maliklerinin en az beşte dördünün muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine “ortak otopark alanı vardır” şeklinde belirtme yapılarak, açık veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olarak yapılan otopark uygulamalarını,

 1. Park et-devam et otoparkı: Ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına, idaresince belirlenecek yürüme mesafesinde düzenlenen genel otopark alanlarını,
 2. Taşıt asansörü: Taşıtların taşınması amacıyla ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapılan asansörleri,
 3. Yeraltı otoparkı: Yol, meydan, yeşil saha, parklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinin, tamamen tabii zemin veya tesviye zeminin altında kalmak üzere, uygulama imar planı kararı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu ve zemin yapısı dikkate alınarak, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılmak, mevcut dokuya zarar vermemek ve ilgili standartları sağlamak şaftı ile yapılan kapalı otoparkları,
 4. Yol üstü araç park yeri: Cadde ve sokak üzerinde, yaya kaldırımından ayrılmış cepte, yolun sağ tarafında veya refüjde yol standartlarına uygun şekilde yatay ve düşey işaretlemeler ile ayrılmış, kullanım süresi görülebilecek şekilde belirtilen, kullanım şartlarına ilişkin diğer hususlar idaresince belirlenen, motorlu veya motorsuz araçların park edebileceği alanı,

GENEL ESASLAR

MADDE 4- (l) Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması, bu fıkranın

(e) bendinde belirtilen durumlar haricinde zorunludur.

 1. Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen bahçe mesafeleri bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç otopark olarak kullanılamaz.
 2. Binanın kullanımı için yapılan otopark alanları, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ortak alan olarak yönetilir.

ç) Binek otoları için birim parkı alanı, manevra alanı dâhil en az 20 m2’dir. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 1112 üzerinden hesaplanır. Manevra alanı ve şekli dâhil park yerlerinin vaziyet veya kat planında gösterilmesi zorunludur. Taşıt asansörü ve mekanik sistemlerin kullanılması halinde birim park alanı, onaylı projesinde açıkça gösterilmek ve idaresince uygun görülmek kaydıyla daha az ölçülerde yapılabilir.

 1. İmar planı ve parselasyon planlarında imar parsellerinin büyüklüklerinin otopark yapımını mümkün kılacak şekilde belirlenmesi esastır.

e)                  Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alanlarının, taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde bulunup, ilgili mevzuat uyarınca otopark yapılamaması,
 • Arazinin jeolojik ve topoğrafık yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,
 • Parselin, meskûn alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan ya da araç trafiğine kapatılmış yol veya yaya bölgelerinde kalan, otopark giriş-çıkışına izin verilmeyen yollardan cephe alması ve başka yollardan araç giriş ve çıkışının mümkün olmaması,

f)  Otopark ihtiyacının, bu fıkranın (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarı ile ilgili çözümler:

 • Mümkünse komşu parsellerle ortak otopark uygulaması ya da ada içi otopark uygulamaları şeklinde karşılanır.
 • Otopark ihtiyacı, (1) numaralı alt bende göre karşılanamaması durumunda; süresiz irtifak kurulmak ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek kaydıyla idaresince belirlenecek yürüme mesafesi içinde kamulaştırmaya konu olmayan başka parsel veya binada zorunlu olarak ayrılması gerekenler haricindeki otopark alanlarından karşılanır.
 • Otopark ihtiyacı, (l) ve (2) numaralı alt bentlere göre karşılanamayan parsellerde, tevhit yolu ile de çözüm sağlanamaması halinde, ilgili idarelerce, 12’nci maddede yer alan esaslar dâhilinde bedel alınmak suretiyle otopark yeri tahsis edilerek karşılanır.
 • (3) numaralı alt bende göre bölge ve genel otoparklardan tahsisin şekline, (2) numaralı alt bende göre başka parselde otopark yeri ayrılması ve irtifak kurulmasına ilişkin olarak büyükşehirlerde ilgili idare görüşü alınmak suretiyle büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ilgili idarelerce usul ve esaslar
 • Otoparkı parseli dışında bulunan yapıların otopark yerleri ve adetleri, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümlerinde ve yönetim planlarında

 

 • Bitişik/Blok nizam parsellerde, bitişik binaların temellerinin alt kotundan daha aşağıya inilmesinin statik bakımdan risk içermesi nedeniyle otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması.
 • 01/10/2017 tarihinden önce yürürlükteki plana uygun olarak kısmen yapılaşmış imar adaları.
 • 01/10/2017 tarihinden önce, mevzuatına uygun olarak yapılaşmış ruhsatlı yapılarda; tadilat/kat ilavesi talepleri.
 • İlçe trafik komisyonu tarafından güzergâhında otopark giriş ve çıkışına izin verilmeyen yollardan cephe alan parseller.
 • Otopark giriş ve çıkışı rampa şekli ve boyları ile diğer teknik ölçüleri yönünden cephe ve derinliği yeterli olmayan parseller.
 • 00 metreden dar yolda mahreç alan parsellerde, arka bahçe mesafesi 3.25 metreden az olan bitişik nizam parseller.
 • Arazinin jeolojik ve topoğrafık yapısı, yer altı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabi zeminin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde, merdivenli yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan
 • Eğimi %25’ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde, arazi yapısı nedeniyle %25’ten fazla eğimli, rampa ile otopark girişini gerektiren parseller. Otoparka yasaklı olup, bina bünyesinde veya parselinde otopark yeri

g)     Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, ic ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Aşağıda yer alan durumlardaki parsel cephelerinden otopark giriş çıkısı düzenlenemez.

 • İmar planında yükseltilmiş veya viyadük olarak yer alan yollardaki parsel cephelerinden,
 • Merdivenli sokaklarda araçların ulaşmadığı kesimlerdeki parsel cephelerinden,
 • Mer’i imar planlarında yaya yolu ayrılmış ve idaresince ile yayalaştırılması uygun görülen yollardaki parsel cephelerinden,

ğ) Otoparklarda, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine uyularak gereken önlemlerin alınması, engellilerin kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden Bulancak Belediyesi, sorumludur.

 1. Bu Yönetmelikte idarelerce karar alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşuluyla uygulanacak şekli takdire ilgili idare yetkilidir. İmar planları ile veya idarelerce bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez.

ı) Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur. Yol üstü otoparklarda engelliler için yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliği esas alınarak yapılır.

 1. Bütün otopark türlerinde otopark alanının %1′ inden az olmamak üzere ilave alan bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılır.
 2. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilirken otopark olarak ayrılan alanların, gereken hallerde ilgili idare meclisinde bu yönde karar alınmak suretiyle eklenti olarak ilgili bağımsız bölüme tapuda tahsisi gerçekleştirilebilir. Eklenti otoparkların ortak alan olarak yönetilmesi hususu yönetim planında

 

 1. Varsa ulaşım ana planı ve/veya otopark ana planına uygun olmak koşuluyla ilgili idarenin uygun görüşü ve ilgili trafik veya ulaşım komisyonunun kararı ile yapım şekline göre açık, katlı ve kapalı otoparklar için geçerli hükümler yerine getirilmek kaydıyla işletme amaçlı otopark yapılabilir.
 2. Yaya alanları, bisiklet yolları ve kaldırımlar otopark olarak düzenlenemez ve kullanılamaz.
 3. Açık otoparkların tesis edildiği alanın zeminlerinde, yağmur suyu tahliyesi için uygun eğim verilir, yağmur suyunu toprağa geçiren malzemeler kullanılır.
 4. Yol üstü otoparkı yapılacak yerler ile yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bulancak Belediyesince belirlenir ve buna göre yol üstü otopark düzenlemeleri, uygulaması ve işletmesi yapılır.
 5. p) Mekanik Taşıt asansörlerinin yapılaşma aşamasında ilgili belediyesince gerekli görüldüğü takdirde estetik kurulca inceleme yaptırılmak üzere görüş sorulur.

BİNA VE PARSEL OTOPARKLARININ DÜZENLENME ESASLARI

MADDE 5 – (1) Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları aşağıdaki şekildedir:

 1. İlgili idare, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapılamayacak güzergâhları Bu alanlarda 4. maddeye göre uygulama yapılır.
 2. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde, tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve üzeri yeşillendirilerek bahçe vasfının ortadan kaldırılmaması şaftıyla binaların arka ve yan bahçe altlarının tamamına otopark yapılabilir. Ön bahçe mesafesine otopark yapılamaz. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden sağlanamaz. Otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamaz.
 3. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlar ile tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında karşılanamaması halinde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina arka ve yan bahçelerinde açık otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir. Ancak arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3,00 metre olması veya bina içinden en az 2,75 metre genişliğinde geçiş yolu düzenlenmesi şafttır. Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçe mesafesine 2,50 metre daha ilave edilir ya da 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ortak otopark uygulaması ile en az 2,50 metre eninde geçiş yolu sağlanır.

ç)    Yerleşme bölgelerinde; binanın bodrum katları, tabii veya tesviye edilmiş zemin altı ile arka ve yan bahçelerde yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 7 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina cephesinden itibaren 2 metre dışında kalan kısmın, bina girişine engel olmayacak şekilde açık otopark alanı olarak düzenlenmesi hususunda idareler yetkilidir.

 1. Mevcut yapılarda parsel maliklerinin ilave otopark yapmak istediği durumlar ile birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine göre otopark ihtiyacını karşılayamadığı idarece tespit edilen yeni yapılarda; ticari amaçla işletilmemek, 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak, ayrıca değişiklikten etkilenen bağımsız bölüm malikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı sistemi olumsuz etkilememek kaydıyla arka bahçede ve yan bahçede binalara 3 metreden fazla yaklaşmamak, zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin üstü mekanik otoparklar ve/veya taşıt asansörü yapılabilir.
 2. Ticaret alanları, ticaretin yapılabildiği karma kullanımlar ile ticaretin yapılabildiği konut alanlarında, binanın ihtiyacı olan otoparkını parsel veya bina bünyesinde karşılamak, otopark dışında hiçbir kullanım getirmemek, bahçe mesafelerini korumak şartıyla bağımsız bölüm olarak bodrum katlarında ve girişi zemin kattan da olabilen ticari amaçlı otoparklar yapılabilir. Ticari amaçlı dışa dönük olarak kullanılan otoparklarda 634 sayılı Kanun uyarınca parsel maliklerinin muvafakati uygulama yapılır. Bu otoparkların, giriş ve çıkışlarının binanın kullanımına ait otoparklardan ayrı düzenlenmesi, tavan döşemelerinde ve diğer bağımsız bölümlere bitişik duvarlarında ilgili mevzuatına göre ses, ısı ve su yalıtımı yapılması, dışa bakan cephelerinin bina estetiğiyle uyumlu olması zorunludur.
 3. İlgili mevzuat gereğince binanın serpinti sığınağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilir. Ancak binanın ihtiyacı olan otopark mahallerinin ayrı ayrı düzenlenmesi zorunludur. Sığınakların ilave otopark olarak kullanılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması

 

 1. Otopark Yönetmeliği kapsamında kalan yerleşmelerin imar planlarında bu Yönetmeliğin uygulanamayacağına dair hüküm

ğ) Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro gibi yapılarda, ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde, düğün salonlarında otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde ya da bu Yönetmelik kapsamında parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunludur.

h)                Otoparkların düzenlenmesinde aşağıda belirtilen ölçülere uyulur:

 • Otopark rampası ve sirkülasyon yolları üzerinde yapılacak otopark tefrişlerinde, otopark tefrişinden sonra kalan mesafenin, minimum rampa genişliğini sağlaması
 • Otopark giriş kapısı genişliği net 75 m’den az olamaz.
 • Otopark giriş kapısı yüksekliği net 2.00 m’ den az
 • Otoparkların iç yüksekliği (kiriş altı da dâhil olmak üzere) hiçbir yerde net 2.10 m’ den az
 • Umumi otoparklarda rampa eğimi % 15’ten fazla Umumi otoparklar haricinde, otopark ihtiyacını bünyesinde karşılayan binalarda otopark rampası eğimi %20’den fazla olamaz,
 • Otopark rampa genişliği 2.75m’ den az olamaz. Rampalar dönüş kısımlarında asgari 2.75m iç yarıçapında düzenlenir.
 • Umumi otoparklarda yapılacak 90 derecelik dönüş verilen yollarda, küçük araçlar için giriş ve dönüş yolu genişlikleri toplamı 6.50m’ den az olamaz. Umumi otoparklar haricinde bu ölçü 6.00m’ den az
 • Otoparkların tefrişinde manevra alanları hariç binek otolar için en az 40m x 4.90m, kamyonet ve panelvan için 3,00×6,00 metre, kamyon ve otobüsler için en az 4.00m x 12.00m, ölçüsü esas alınır.
 • Birim otopark alanlarının uzun kenarı en az 4,90m, kısa kenarı ise engelliler için en az 3,50m, diğerleri için en az 2,40m, genişliğinde olmak zorundadır.

ı) Otoparklarda taşıt asansörü yapılabilir. Ancak yangına karşı gereken tedbirlerin alınması, giriş- çıkışların yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Taşıt asansörünün hizmet vereceği binalarda yedek elektrik jeneratörü bulundurulması ve yapı kullanma izni aşamasında bu asansörlerin ilgili idarelerin yetkili birimlerince çalışıp çalışmadığının denetlenmesi ve buna göre yapı kullanma izninin verilmesi gerekmektedir.

 1. Bina ve parsel otoparklarının amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, bina veya yapı yönetimi tarafından ilgili idaresine bildirimde
 1. Yönetmeliğin maddesinin (e) bendi kapsamında kalan bölge ve genel otoparklardan yararlanmak zorunda kalan parseller hariç, l.ve 2.Grupta yer alan İlçelerde, yüzölçümü 1000 m2 ve üzerindeki parsellerde, parselin toplam otopark ihtiyacının bodrum katlarda çözümlenmesi zorunludur. Bodrum kata yerleştirilen fakat eksik kalan otopark ihtiyacı zemin katta bu yönetmelikte belirtilen şartlara göre düzenlenebilir. Otopark projeleri 1/100 veya/50 ölçekli çevre tanzim projesiyle birlikte tefrişli gömme otopark projesi olarak ilgili belediyesince onaylanır.
 2. Bitişik nizamda veya kot farkı nedeniyle giriş yapılamayan yerlerde, otopark ihtiyacı arka bahçede karşılanacaksa, bir başka parselden irtifak tesisi ile geçiş mümkündür. Parseller arasında irtifak hakları tesis edilmek suretiyle ada içi otoparkları düzenlenebilir.

BÖLGE VE GENEL OTOPARKLARIN DÜZENLENME ESASLARI

MADDE 6 – (l) Bölge otoparkları ve genel otoparkları imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık, kapalı veya çok katlı olarak gerektiğinde mekanik sistemler de kullanılarak yapılır olarak yapılabilir.

 • Bölge otoparklarında mekanik otopark sistemleri kullanılması halinde, bu sistemler teknik, mekanik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili idarelerin uygun görüşü doğrultusunda ilgili standartlara göre yapılır ve mekanik otopark sistemlerinin bulunduğu kısımlarda bu Yönetmelikte belirlenen ölçülere

 

 • Bulancak Belediyesi tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkların denetim, bakım, onarım ve işletilmesi valilik veya Bulancak Belediyesine Bu hizmetler için alınacak ücret belediyece tespit edilir. Bölge ve genel otoparkların yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi üçüncü şahıslara verilebilir.
 • Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç, bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların bu alanların giriş ve çıkışlarından ayrı olması ve kullanımını etkilememesi koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak; korunması gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartların sağlanması kaydıyla bölge ve genel otopark yapılabilir. Yer altı otoparkları, her durumda trafik tedbirleri alınarak ve yerel trafik etütleri yaptırılmak kaydıyla; trafik yükü hesaplanarak planlanır ve
 • Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.

PARK ET-DEVAM ET OTOPARKLARININ DÜZENLENME ESASLARI

MADDE 7 – (1) Araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi amacıyla, şehrin merkezi alanları dışında çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına idaresince belirlenecek yürüme mesafesi içerisinde park et-devam et otopark alanları tesis edilir. Bulancak Belediyesince yapılması zorunlu olan ulaşım ana planlarında park et-devam et otopark alanları gerekli detayları ile birlikte belirtilir. İmar planları hazırlanırken ulaşım planları dikkate alınır.

(2) Park et-devam et otopark alanlarına sadece binek taşıtlar, hafif ticari araçlar, motosiklet ve bisikletler park edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Planlama Ve Uygulama Esasları OTOPARK ARANMASI GEREKEN KULLANIMLAR VE MİKTARLARI

MADDE 8 – (1) Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları EK-l ‘de açıklanmıştır.

 • Belirlenen otopark miktarları en az miktarlar olup, bu miktarlar ve kullanım çeşitlerinin alt türleri yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; büyükşehir sınırları içinde büyükşehir belediyelerince resen ya da ilçe belediyelerinin önerileri doğrultusunda Bulancak Belediyesi meclis kararı ile diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince, bunların dışında ilgili idarelerce artırılabilir. Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m²den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı en fazla %50 oranına kadar azaltılabilir.
 • Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.
 • Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.
 • Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, Ek-l ‘de belirtilen kendi kullanım çeşidine göre tespit edilen otopark miktarı uygulanır. Kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı

fonksiyonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine göre otopark miktarı belirlenir. Ancak bünyesinde kongre merkezi bulunduran otellerin otopark ihtiyacı, otel ve kongre merkezi için ayrı ayrı hesaplanır.

 • Ek-l ‘de bulunan tabloda yer almayan kullanım türlerine ilişkin otopark sayıları, varsa öncelikle ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak veya tabloda yer alan benzer kullanımlar dikkate alınarak idaresince

 

BES YILLIK İMAR PROGRAMLARI

MADDE 9 – (1) Onaylı imar planında tespit edilen bölge ve genel otoparklarının uygulama döneminde ilgili idarelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve Denetim YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZİNLERİNİN VERİLMESİ

MADDE 10 – (1) Yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez.

(2) Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dâhil, araçların park etme düzeni ve tefrişinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte gösterilmesi zorunludur.

OTOPARKLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI

MADDE 11 – (1) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez.

(2) İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Otopark Bedeline İlişkin Genel Hükümler Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili

MADDE 12 – (1) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca alınacak otopark bedelinin tespiti, tahakkuku ve tahsilinde bu maddede belirtilen esaslara uyulur.

(2)    Otopark bedelinin hesabında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen birim park alanları ile Ek-1 ‘de belirtilen otopark sayısı esas alınır.

 • Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ilgili idareler tarafından belirlenir.
 • Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.
 • 5393 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, Bulancak Belediyesince ilçe belediyeleri adına otopark hesabı açtırılır.
 • İlçe belediyeleri hesabında toplanan otopark meblağı, Bulancak Belediyesince o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılır.
 • Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili idarece genel veya bölge otoparklarında karşılanması zorunludur. Bulancak İlçesindeki otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının Bulancak Belediyesince karşılanması zorunludur.
 • Tahsis edilen alanın kamulaştırılması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni bir otopark alanı tahsis edilir. Yapı ruhsatının iptali durumunda otopark için alınan bedel o yıla göre hesaplanacak miktar üzerinden geri ödenir.
 • Otopark bedeli tahsil edilmeden yapı ruhsatı düzenlenmez.
 • Tahsilat makbuzunda, yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı da Bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur.
 • Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a)  Yerleşme Bölgelerinin gruplandırılması:

 • grup için tarifedeki bedelin %100’ü alınır. 1.grup’ta yer alan taşınmazlar; imar planında TİCK olarak ayrılan taşınmazlardır.
 • grup için tarifedeki bedelin %90’ı alınır. 2.grup’ta yer alan taşınmazlar; imar planında ticaret/konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ayrılan taşınmazlardır.

 

 • grup için tarifedeki bedelin %80’i alınır. 3.grup’ta yer alan taşınmazlar; imar planında bitişik nizam ve sanayi alanı olarak ayrılan taşınmazlardır.
 • grup için tarifedeki bedelin %70’i alınır. 4.grup’ta yer alan taşınmazlar; imar planında blok nizam olarak ayrılan taşınmazlardır.
 • grup için tarifedeki bedelin %60’ı alınır. 5 grup’ta yer alan taşınmazlar; imar planında ayrık nizam olarak ayrılan taşınmazlardır.

Her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır.

 1. Birim otopark bedeli : (A + B ) x 20 x Y formülü ile hesaplanır.
 2. Formülde verilen;
  • A: Birim otopark bedeli arsa payını ifade eder. Belirlenen arsaların 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca her yıl için yeniden belirlenen değerinin planda belirlenen katlar alanı hesabına konu alana bölünmesi ile tespit

10/

 • B: Birim otopark bedeli yapı payını ifade eder. Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade
 • 20 m²: Binek otolar dikkate alınarak belirlenen manevra alanı dahil en az birim park alanım ifade
 • Y: (a) bendinde belirtilen ve Meclis Kararı ile belirlenen yerleşme bölgelerinde ayrılan gruplara göre uygulanacak oranı (%100, %80 … gibi) ifade eder.

OTOPARK HESABINDAN YAPILACAK HARCAMALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 13 – (1) Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılır. Bu meblağ, öncelikle parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan ancak otopark bedeli ödeyen parsellerin bulunduğu mümkün olan en yakın sınırlar içinde kullanılır.

 • Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
 • Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hak ediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir.
 • Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İçişleri Bakanlığınca

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

MADDE 14 – 03.01.2014 tarih ve 540 sayılı Belediye Meclis Kararı onanan ve halen uygulanmakta olan Otopark Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır.

SORUMLU İDARE

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yetki ve sorumluluk, alanlarına göre,

Bulancak Belediyesi’ dir.

İMAR PLANLARI

GEÇİCİ MADDE 1 – (l) Bulancak Belediyesi, imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmenin projeksiyon nüfusunun otopark ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini en geç iki yıl içinde yaparlar. Planların yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde bu planı tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayarak bu süre içerisinde uygularlar.

İŞLEMLERİ DEVAM EDEN YAPILAR

GEÇİCİ MADDE 2 – (l) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak alınmış ruhsata göre inşasına başlanıp devam eden yapılar ile yapı kullanma izin belgeli olup inşaat alanı

 

ve emsali, bağımsız bölüm sayısı ve kat sayısı aıthşı ile kullanım amacı değişikliği olmaksızın tadilat yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde bu ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri ihaleyi yürüten kurum ve kuruluşların talebi halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.
 • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.”

YÜRÜRLÜK

MADDE 16 – (1) Bu esaslar Meclis Kararı onayı yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 17 – (1) Bu esaslar Bulancak Belediyesi göre tarafından yürütülür.

EK-1

Kullanım Çeşitleri Otopark Zorunluluğu
1- Meskenler

(Değişik: RG-25/3/2021-31434)

80 m² altı her 3 daire için 1 adet

80 m²den 120 m²ye kadar (120 m² hariç) her 2 daire için

1 adet

120 m²den 180 m²ye kadar (180 m²) hariç her daire için 1 adet

180 m² ve üzeri her daire için 2 adet

2- Ticari Amaçlı Binalar (Değişik: RG-25/3/2021-31434)
Dükkân,     Mağaza,     Banka     (Değişik:RG- 16/6/2022-31868) Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 50 m² için (Sit alanlarında 60 m²ye çıkarmaya idareler

yetkilidir.)

Market, Süpermarket 40 m² için
Alışveriş Merkezi 35 m² için
Büro Binaları Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 50

m² için

Sauna ve Hamam 35 m² için
3- Konaklama Tesisleri (İlgili Mevzuatında Aksi Belirtilmediği Durumda)
Oteller (4 ve 5 Yıldızlı İçin) 3 oda için (Emsale dahil alanı 10.000 m²den fazla

olanlarda ayrıca 1 adet yükleme boşaltma alanı ayrılır)

Oteller (Diğerleri) 5 oda için
Moteller Oda sayısının %80’i kadar
Hosteller 5 oda için
Tatil Köyleri 4 oda için
Apart Oteller 2 ünite için
Pansiyonlar 4 oda için
Termal Tesisler 4 oda için
Kampingler 1 ünite için
Kırsal Turizm Tesisleri 4 ünite için
4- Yeme, İçme, Eğlence Tesisleri
Gece Kulübü 20 m² için
Gazino 20 m² için
Diskotek 20 m² için
Düğün Salonu 20 m² için
Birahane 20 m² için

 

Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler 30 m² için
Diğerlerinden Her Biri İçin 30 m² için
Lokanta, Pastane, Fırın 30 m² için
5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri
Konferans Salonu 10 oturma yeri için
Tiyatro – Sinema 10 oturma yeri için
Kütüphane 30 oturma yeri için
Kapalı Yüzme Havuzu 100 m² ya da 20 oturma yeri için
Açık ve Kapalı Spor Salonu 20 oturma yeri için (Tribünlü tesislerde ayrıca 500

oturma yeri için 1 otobüs park yeri ayrılır)

6- Fuar, Kongre ve Sergi Merkezleri Kapasitenin %10’u oranında (Ayrıca en az 1 adet

yükleme boşaltma alanı)

7- Eğitim ve Sosyal Tesisler
Üniversite ve Yüksek Okullar 200 m² için
İlk ve Orta Öğrenim Kurumları 300 m² için
Özel Okul, Kuran Kursu 300 m² için
Öğrenci Yurtları ve Kreşler 400 m² için
Her Türde Yaygın Eğitim İle Öğretim Kurumu 300 m² için
Huzur Evleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon

Merkezleri

300 m² için
Diğer Yataklı Kuruluşlar 250 m² için
8- Sağlık Yapıları
Hastaneler 75 m² için (veya her hasta yatağı için 2 adet hesabı

büyük çıkarsa, büyük sonuç dikkate alınır.)

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları 125 m² için
9- İbadet Yerleri 100 m² için
10- Kamu Kurum   ve   Kuruluşları   ile

Kamuya Yararlı Diğer Kuruluşlar

75 m² için
11- Sanayi, Depolama, Toptan Ticaret ve Endüstri Bölgeleri (Değişik:RG-25/3/2021-31434)
Sanayi ve Depolama Tesisleri, Toptan Ticaret Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla

200 m² için

Endüstri Bölgeleri 500 m² için
12- Küçük Sanayi Tesisleri 125 m² için
13- Oto Sanayi Sitesi 40 m² için
14- Toptancı Hali 75 m² için
15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları Beher pompaj başına 150 m² ve her lift ve/veya kanal

başına 150 m²

16- Açık Tesisler
Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri 50 m² Alan
Rekreasyon Alanı 300 m² Alan
Çay Bahçesi 50 m² Alan
Açık Spor Alanları 75 m² Alan
Açık Yüzme Havuzu 30 m² Alan
Semt Pazarı 75 m² Pazar Alanı

İçin en az 1 otopark yeri ayrılır.

 

 

Toplantı Tarihi         : 11.06.2024

Toplantı Günü               : Salı

Toplantı Yeri            :

Birleşim No                 1

Rapor No                     35

 

 

KARAR

 

Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 10/06/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 135 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2024 tarih ve 25107 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Acısu Mahallesi 138 ada 138 no.lu parsel ile 138 ada 49 no.lu parsel arasından geçen isimsiz yola ve 138 ada 49 no.lu parsel ile 138 ada 15 no.lu parsel arasında geçen isimsiz yola sokak ismi verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İlçemiz Acısu Mahallesi 138 ada 138 no.lu parsel ile 138 ada 49 no.lu parsel arasından geçen isimsiz yola “Yeşil Sokak” ve 138 ada 49 no.lu parsel ile 138 ada 15 no.lu parsel arasında geçen isimsiz yola “Bahçe Sokak” isminin verilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Toplantı Tarihi         : 11.06.2024

Toplantı Gün           : Salı

Toplantı Yeri            :

Birleşim No                1

Rapor No                  34

 

 

 KARAR

 

Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 10/06/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 04/06/2024 tarih ve 134 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2024 tarih ve 25040 sayılı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Güzelyalı Mahallesi 867 ada 7 no.lu parselin güneyinden geçen yola 01/09/2015 tarih ve 366 sayılı Meclis Kararı ile Mustafa Elikara Sokak olarak isimlendirilen sokağın ismi Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde, Şantiye Caddesi olarak gözükmektedir. Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde Mustafa Elikara Sokak ismi, 822 ada 55-56-59 no.lu parsellerin batısından geçen yolun ismi olarak gözükmektedir. 01/09/2015 tarih ve 366 sayılı Meclis Kararında olduğu gibi Güzelyalı Mahallesi 867 ada 7 no.lu parselin güneyinden geçen yolun isminin Mustafa Elikara Sokak olarak düzeltilmesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Güzelyalı Mahallesi 867 ada 7 no.lu parselin güneyinden geçen yolun isminin Şantiye Caddesi yerine “Mustafa Elikara Sokak” isminin verilmesi ve Güzelyalı Mahallesi 822 ada 55, 56 ve 59 no.lu parsellerin batısından geçen yolun isminin Mustafa Elikara Sokak yerine “Prof.Dr.Bedii Berat Apaydın Caddesi” olarak isim verilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.