Belediye Meclisinin 06-12 Eylül 2023 tarih ve 152-174 sayılı meclis karar özetleri;

 

Karar No – 152: İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin güney kısmında kalan 1.320,00 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5 (beş) yıllığına kiralanması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 153: İlçemiz Uçarlı Mahallesinde Soytarıoğlu Caddesi adına bulunan caddenin isminin Şehit Şaban Taşkın Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 154: Uçarlı Özel Halk Dolmuşları, akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Pelitdibi; Sivil Ücreti 12,00 TL Öğrenci 9,00 TL, Uçarlı Mahallesi; Sivil Ücreti 15,00 TL Öğrenci 9,00 TL, Dikmen; Sivil Ücreti 20,00 TL Öğrenci Ücreti 9,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 155: Sınırlı Sorumlu 106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi özel halk dolmuşları, akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Fen Lisesi; Sivil Ücreti 12,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL, Şemsettin; Sivil Ücreti 15,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL, Kuşluhan; Sivil Ücreti 18,00 TL Öğrenci Ücreti 12,00 TL, Kaşdibi; Sivil Ücreti 20,00 TL Öğrenci Ücreti 12,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi, gündemin 11’inci maddesinde aynı konu yer aldığından dolayı oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 156: İlçemiz sınırları içinde okul taşımacılığı yapacak servis araçları, İçişleri Bakanlığının 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uygun olarak, Belediye sınırları içinde izleyeceği güzergâh ile işleteni, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi (EK-1) ve Bakım ve Onarım Takip Formunu (EK-4) Belediye’ye sunmak şartıyla Özel İzin Belgesinin verilmesi oya sunalarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 157: Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel İmar Planında Emsal: 1,50 Yençok: 15,50m olup İmar Planında Konut Alanı ve Park Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilerek ve parselin güney yönündeki 12 metrelik imar yoluda kaldırılarak 4240,17 m² büyüklüğünde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Parselin güneyinde geçen 12 metrelik imar yolunun kaldırılması talebinin reddi, 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilmesi hususunun kabulü 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, M.Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 158: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 962 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 6 kat yapı nizamında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile 962 ada 7 no.lu parsel üzerine kitle işaretlemesi ve parselin tamamının Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR’kabul, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret, Ömer DİK’in çekimser oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 159: İlçemiz yapımı devam eden Doğalgaz altyapısı çalışmalarına, Doğalgaz hattının geçirebilecek kamuya ait imar yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere İsmetpaşa Mahalleesi G-40-a-10-b-3a no.lu paftada mevcut kamuya tahsisi park alanları İmar Yolu olarak düzenlenmektedir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Bahse konu paftada kamusal alanın daraltılmasına gidilmemesi nedeni ile İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 160: Belediyemiz ilçe genelinde devam etmekte olan doğalgaz alt yapı çalışmaları neticesinde imar yolları üst yapı kaplaması (parke-beton-asfalt) ve yaya kaldırımları tahrip olmuştur. Yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 15.000.000,00 TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) kredi kullanılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkilendirilmesi oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 161: Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere Bulancak Mahallesinda imar plan değişikliği düzenlenmiştir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 162: Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının yazısı ile İlçemizdeki dolmuş kooperatiflerin, yakıt ve yedek parça giderlerinin artmasından dolayı taşıma ücretlerine artış talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 163: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 733 ada 3 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Plan değişikliği 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 164: Su satış tarifelerin hazırlanan listedeki şekilde güncellenmesi hususa oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 165: 5393 sayılı Belediye Kanunun 8’inci maddesince, Belediyemiz Hudutlarına katılımı uygun görülen Pazarsuyu Köyü Sultan Bağlısı’nın Belediyemiz hudutlarına katılması ve katılımı gerçekleşen alanın Mahalle adının ise Pazarsuyu Mahallesi olarak belirlenmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Hasan TURAN ve Fatma TARANOĞLU’nun kabul, Ertan ZERE ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 166: Belediye sınırlarına katılma işlemine ilişkin İnece Köyü Dededibi Bağlısı hem coğrafi şartlar hem de karayolundan ulaşılabilirlik yönünden elverişli olması nedeniyle Belediye sınırlarına katılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18.inci maddesinin (n) bendinde “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bahse konu yerleşim alanı İnece Köyü Dededibi Bağlısı mevkiinin Belediye sınırlarına katılması talebi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 167: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 1137 ada 9 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Plan değişikliği 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 168: İlçemiz Talipli Köyü, tapunun 147 ada 2 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Plan değişikliği 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 169: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince “meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ve yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır”. İlçemiz Bulancak Mahallesi Atatürk Caddesi ile Hükmet Caddesi arasındaki Cumhuriyet Meydanının ortasında ve kuzey batısına yeni açılan isimisiz sokaklara ”Terazi Sokak” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 170: Zabıta Müdürlüğüne bağlı yeni yapılan Belediye binamızın altındaki otopark için, 2023 yılı Otopark Ücret Tarifesi; ilk 20 dakika ücretsiz olup, Otomobiller için 20 Dakika 1 Saat arası 16,67 TL, 1 Saat – 2 Saat arası 20,83 TL, 2 Saat – 3 Saat arası 25,00 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 29,17 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 33,33 TL, 5 Saat – 6 Saat arası 37,50 TL, 6 Saat – 7 Saat arası 41,67 TL, 7 Saat – 8 Saat arası 45,83 TL, 8 Saat – 24 Saat arası 50,00 TL olarak ücret tarifesinin uygulanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 171: Bu amaçla Maliye Hazinesince de uygun görülmesi halinde Pazarsuyu Emecen Mahallesi, 1193 ada 1 no.lu parselde bulunan 3.574,13 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Güzelyalı Mahallesi 865 ada 71 no.lu parseldeki 1.396,07 m² yüzölçümlü taşınmazın karşılıklı trampa edilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 172: Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının yazısı ile İlçemizdeki dolmuş kooperatiflerin, yakıt ve yedek parça giderlerinin artmasından dolayı taşıma ücretlerine artış talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra dolmuş taşıma ücretleri, hazırlanan listedeki şekilde güncellenmesi hususa oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 173: Zabıta Müdürlüğüne bağlı yeni yapılan Belediye binamızın altındaki otopark için, 2023 yılı Otopark Ücret Tarifesi; ilk 20 dakika ücretsiz olup, Otomobiller için 20 Dakika 1 Saat arası 16,67 TL, 1 Saat – 2 Saat arası 20,83 TL, 2 Saat – 3 Saat arası 25,00 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 29,17 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 33,33 TL, 5 Saat – 6 Saat arası 37,50 TL, 6 Saat – 7 Saat arası 41,67 TL, 7 Saat – 8 Saat arası 45,83 TL, 8 Saat – 24 Saat arası 50,00 TL olarak ücret tarifesinin uygulanması talep edilmektedir. Konunu müzakeresinden sonra otopark ücretlerinin belirlenmesi ve otoparktan engelli vatandaşlarımızın ücretsiz yararlanması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 174: Pazarsuyu Emecen Mahallesi, 1193 ada 1 no.lu 3.574,13 m² parsel imar planında sosyal tesis alanı, Güzelyalı Mahallesi 865 ada 71 no.lu parseldeki 1.396,07 m² yüzölçümlü taşınmaz ise karakol alanı olarak ayrılmıştır. Mustafa TEMUR’un 05/09/2023 tarihli dilekçesine dayalı olarak Pazarsuyu Emecen Mahallesi, 1193 ada 1 no.lu parselin karakol alanı olarak, Güzelyalı Mahallesi 865 ada 71 no.lu parselin ise sosyal tesis alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planınıda değişiklik yapılması, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak Cihad YILDIZ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.