Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03/10/2023 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/08/2023 tarih ve 18497 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 161 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bulancak Mahallesi Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/08/2023 tarih ve 18551 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 163 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Sanayi Mahallesi 733 ada 3 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/09/2023 tarih ve 18717 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 167 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 1137 ada 9 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/09/2023 tarih ve 18718 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 168 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Talipli Köyü 147 ada 2 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2023 tarih ve 19160 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi719 ada 1 ve 10 no.lu parselde Plan Değişikliği (Jandarma) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2023 tarih ve 19161 sayılı yazısı ile GüzelyalıMahallesi 865 ada 22 no.lu parselde Plan Değişikliği İtirazı konulu tezkerenin görüşülmesi.
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2023 tarih ve 19162 sayılı yazısı ile BahçelievlerMahallesi 203 ada 2 no.lu parselde Plan Değişikliği (Fatma Üstün) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve 19176 sayılı yazısı ile ŞemsettinMahallesi 891 ada 15 no.lu parselde Plan Değişikliği (Mehmet Aslan) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve 19177 sayılı yazısı ile ŞemsettinMahallesi 114 ada 46 no.lu parselde İlave İmar Planı Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve 19191 sayılı yazısı ile GüzelyalıMahallesi 1104 ada 3 no.lu parselde Plan Değişikliği (Yusuf Torunoğlu) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/09/2023 tarih ve 19076 sayılı yazısı ile TaşınmazKiralama konulu tezkerenin görüşülmesi.