GÜNDEM :
1. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 1055 ada 3 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
2. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 102 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
3. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 138 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1012 ada 23 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
4. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi, tapunun 402 ada 7 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
5. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 115 ada 19 ve 20 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
6. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 142 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 790 ada 23 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
7. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 137 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ballıca Mahallesi, tapunun 360 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
8. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 136 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Saraçlı Mahallesi, tapunun 914 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
9. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ballıca Mahallesi, tapunun 298 ada 343 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
10. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapunun 950 ada 207 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
11. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 869 ada 3 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
12. Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 151 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen İlçemiz Güzelyalı Mahallesi Dedehışır Caddesi isminin Ömer Halisdemir Caddesi olarak ve Belediye Yetkililerinin uygun gördüğü bir isim ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
13. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 158 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi tapunun 72 ada 26 nolu parselinde kayıtlı 5 katlı binanın 4, 5, 6 ve 7 nolu bağımsız bölüm işyerleri ile Pazarsuyu Köyü 309 ada 142 nolu parselde bulunan 2.500,37 m² yüzölçümlü alana sahip taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince trampa edilmesinin ve yine aynı kanunun 34/g maddesince trampa işlemini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/09/2019 tarih ve 4326 sayılı yazısı ile Yalıköy Köyü 106 ada 7 ve 8 nolu parsellerde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/09/2019 tarih ve 4327 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi 4 ada 29 nolu parselde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/09/2019 tarih ve 4328 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi 443 ada 50, 109, 110 nolu ve 444 ada 51 nolu parsellerde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 4450 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 856 ada 15 nolu parselde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
18. Zabıta Müdürlüğünün 24/09/2019 tarih ve 4483 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi Dolmuş Hattı için Taşıma Fiyatı Düzenlemesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
19. Zabıta Müdürlüğünün 24/09/2019 tarih ve 4484 sayılı yazısı ile T plaka Yönetmeliğinde Değişiklik (8.maddesinin 5. fıkrası) konulu tezkerenin görüşülmesi.
20. Zabıta Müdürlüğünün 26/09/2019 tarih ve 4509 sayılı yazısı ile Kızılot Mahallesi Dolmuş Hattı Fiyat Artış Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
21. Zabıta Müdürlüğünün 26/09/2019 tarih ve 4508 sayılı yazısı ile Saraçlı Mahallesi Dolmuş Hattı Fiyat Artış Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
22. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/09/2019 tarih ve 4511 sayılı yazısı ile Banka Kredisi Kullanımı Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.