GÜNDEM :

Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01/12/2023 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır

 

1) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19781 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/11/2023 tarih ve 209 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Meclis Kararına İtiraz (157 sayılı Meclis Kararı) konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

2) İmar Komisyon Raporu; Belediye Meclisinin 02/11/2023 tarih ve 219 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parselde Plan Değişikliği (Ramazan Koç) konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

3) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2023 tarih ve 19872 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/11/2023 tarih ve 211 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mahallesi 150 ada 1 no.lu parselde Plan Değişikliği  konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/11/2023 tarih ve 20382 sayılı yazısı ile Plan Değişikliği(Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.) konulu tezkerenin görüşülmesi.

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/11/2023 tarih ve 20379 sayılı yazısı ile İlave İmar Planı Talebi (Bilal Hüsem) konulu tezkerenin görüşülmesi.

6) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/11/2023 tarih ve 20029 sayılı yazısı ile Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.

7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2023 tarih ve 20348 sayılı yazısı ile Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.

8) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2023 tarih ve 20457 sayılı yazısı ile Parka İsim Verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.

9) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 09/11/2023 tarih ve 20051 sayılı yazısı ile Ücret Tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi.

10) İtfaiye Müdürlüğünün 16/11/2023 tarih ve 20252 sayılı yazısı ile Araç Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

11) Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 20405 sayılı yazısı ile Meclis Kararı İptali konulu tezkerenin görüşülmesi.

12) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15/11/2023 tarih ve 20190 sayılı yazısı ile Tahsis Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

13) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15/11/2023 tarih ve 20191 sayılı yazısı ile Tahsis Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

14) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/11/2023 tarih ve 20326 sayılı yazısı ile Yer Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

15) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 20404 sayılı yazısı ile Tahsis Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.