Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 01/08/2019 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

 

GÜNDEM :
1. Tarife Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün S.S.106 Nolu Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Bulancak-Kaşdibi yolcu taşıma ücreti artış talebinin görüşülmesi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/07/2019 tarih ve 3506 sayılı yazısı ile Saraçlı Mahallesi tapunun 914 ada 1 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/07/2019 tarih ve 3507 sayılı yazısı ile Ballıca Mahallesi tapunun 360 ada 1 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/07/2019 tarih ve 3508 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi tapunun 1012 ada 23 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/07/2019 tarih ve 3509 sayılı yazısı ile Küçüklü Köyü tapunun 102 ada 13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu parseller için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 3545 sayılı yazısı ile İsmetpaşa Mahallesi tapunun 950 ada 207 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 3546 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi tapunun 869 ada 3 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 3547 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi tapunun 790 ada 23 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 3569 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi tapunun 402 ada 7 nolu parsel için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2019 tarih ve 3593 sayılı yazısı ile Yalıköy Köyü tapunun 115 ada 19 ve 20 nolu parseller için İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
11. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 325 ada 542 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
12. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 132 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ballıca Mahallesi, tapunun 473 ada 12 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
13. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 133 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 05/10/2018 tarihli 267 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı yapım sürecinde uygulama aşamasında karşı karşıya kalınılan sorunların gidilmesi konulu talebinin görüşülmesi.
14. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/07/2019 tarih ve 3602 sayılı yazısı ile Bulancak Mahallesi tapunun 57 ada 19 nolu parsel için Tahsis Kararının İptali konulu tezkerenin görüşülmesi.
15. Zabıta Müdürlüğünün 26/07/2019 tarih ve 3604 sayılı yazısı ile yeni Adliye binasına komşu parsel ve alanda Taksi Durağı Açılması konulu tezkerenin görüşülmesi.
16. Zabıta Müdürlüğünün 26/07/2019 tarih ve 3605 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi İncivez Sokakta Taksi Durağı Kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.