Belediye Meclisi 01/08/2018 Çarşamba günü saat:14:00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı olağan toplantısının 1.birleşimi için toplanacaktır.

GÜNDEM :

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih 315 Sayılı Meclis Komisyon Raporu Ücretlerinin Tespiti Konulu Yazısının Görüşülmesi.

2. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 04.07.2018 tarih ve 12 sayılı teskeresi ile mezar yeri satışı konulu yazısının Belediye Meclisinde görüşülmesi.

3. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 12.07.2018 tarih ve 13 sayılı yazısı ile Mezarlıklar ve Cenaze hizmetleri konulu yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülmesi.

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18/07/2018 tarih ve 263 sayılı boş bulunan çözümleyici ünvanlı kadronun kaldırılarak Şehir plancısı unvanlı kadronun ihdası konulu Tezkeresinin Görüşülmesi

5. Zabıta Müdürlüğünün 12.07.2018 tarih ve 465 saylı S.S.21 Nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifinin taşıma ücretlerinde fiyat artış talebi konulu yazının görüşülmesi.

6. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarih ve 184 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 202 ada 3 nolu parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

7. İşletme Müdürlüğünün 23/07/2018 tarih 251 Sayılı Belediyemize yapılacak araç hibesinin kabulu konulu yazısının görüşülmesi.

8. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 165 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mah. 790 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

9. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 166 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Toprakdeğirmeni Mah. 650 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

10. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 167 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mah. 865 ada 23-24-25-26-27-28-29-30-31 ve 32 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

11. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 168 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mah. 584 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

12. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 177 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mah. 953 ada 103 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

13. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 178 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mah. 867 ada 5,6,7,8 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

14. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 179 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mah. 625 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

15. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 180 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mah. 752 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

16. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 181 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mah. 631 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

17. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 185 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen Küçüklü Köyü 127 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.