Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04/04/2023 Salı günü saat 14:00 ‘de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

 1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2023 tarih ve 15101 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/03/2023 tarih ve 48 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Burunucu Köyü 126 ada 46 no.lu parselde İlave İmar Planı Talebi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 15159 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/03/2023 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 243 ada 1 no.lu parselde bulunan Trafo Alanı için Mahkeme Kararının Uygulanması konulu raporunun görüşülmesi.
 3. Zabıta Müdürlüğünün 15/03/2023 tarih ve 15576 sayılı yazısı ile S.S.106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Özel Halk Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.
 4.  Zabıta Müdürlüğünün 17/03/2023 tarih ve 15644 sayılı yazısı ile S.S.21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Şehiriçi Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.
 5. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15789 sayılı yazısı ile Tarife Komisyonu Üye Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 6. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15784 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Üye Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 7. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15785 sayılı yazısı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu Üye Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 8. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15790 sayılı yazısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 9. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15786 sayılı yazısı ile Encümen Üye Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 10. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 15787 sayılı yazısı ile 2022 yılı Faaliyet Raporu konulu tezkerenin görüşülmesi.
 11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 15850 sayılı yazısı ile Burunucu Köyü 152 ada 4 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.