Karar No – 116: Sınırlı Sorumlu 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehir İçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Yolcu taşıma ücretleri, Sivil Ücreti 10,00 TL Öğrenci Ücreti 8,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 117: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel, imar planında Emsal: 1,50 Yençok: 15,50 m konut alanı ve park alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilmiş, parselin güney yönündeki 12 metrelik imar yolu kaldırılarak 4.240,17 m² büyüklüğünde konut alanı planlanmıştır. Konut alanının emsal değeri 1,50 iken E:2,00 olarak talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 118: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 1047 ada 10 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 1047 ada 10 no.lu parsel imar planında A-5 yapı nizamında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile ”arsa üzerinde bahçe ve yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Arsanın kot aldığı yoldan 5,00 metre , yan komşu bahçe mesafeleri 3,50 metre, arka bahçe mesafesi 3,00 metre olarak belirlenmiştir. Bina yüksekliği Yençok= 15 ,50 metre olarak teklif edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu parsel üzerinde değer artış payının işletilmesi koşuluyla İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN ve Fatma TARANOĞLU’nun kabul, Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 119: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parseller için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parseller, İmar Planında Emsal: 2,00 Yençok: 30,50 m Konut Alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile parsellerden geçen 3 metrelik yol talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu parseller üzerinde yolun kendi mülkiyet sınırları dışına taşınmaması koşuluyla İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun kabul, Ertan ZERE’nin çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 120: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 926 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 926 ada 7 no.lu parsel imar planında ayrık nizam 6 kat yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile kat yüksekliği A-7 ve parsel üzerine kitle işaretlenmiş, yan ve arka bahçe çekme mesafeleri 3,00 metre talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra yoğunluk artışı sebebiyle İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 121: Bulancak İlçe Merkezi ile Saraçlı ve Kızılot Mahalleleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Saraçlı ve Kızılot Özel Halk Dolmuşları, akaryakıta ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Yolcu taşıma ücretleri; Sivil Ücreti 15,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 122: Sınırlı Sorumlu 106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, akaryakıta ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Yolcu taşıma ücretleri, Fen Lisesi; Sivil Ücreti 12,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL, Şemsettin; Sivil Ücreti 13,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL, Kuşluhan; Sivil Ücreti 14,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL, Kaşdibi; Sivil Ücreti 15,00 TL Öğrenci Ücreti 10,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 123: Zabıta Müdürlüğü, 2023 yılı Otopark Ücret Tarifesi; ilk 20 dakika ücretsiz olup, Otomobiller için 20 Dakika – 1 Saat arası 12,71 TL, 1 Saat – 2 Saat arası 16,95 TL, 2 Saat 3 Saat arası 20,34 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 22,88 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 24,58 TL, 5 Saat – 24 Saat Arası 27,12 TL olup Minibüs – Kamyonetler için 20 Dakika – 1 Saat arası 16,95 TL, 1 Saat 2 Saat arası 21,19 TL, 2 Saat – 3 Saat arası 24,58 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 27,12 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 28,81 TL, 5 Saat – 24 Saat arası 33,90 TL günlük ve Otomobil için 338,98 TL, Minibüs-Kamyonet için 508,47 TL aylık abonelik olarak ücret tarifesinin güncellenmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 124: 17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 97 sayılı kararı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmuştur. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yönetmelik taslağı hazırlanarak onaylanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra yönetmeliğin usulüne uygun olarak mevzuatın gerektirdiği şekilde hazırlandığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde oylanarak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ ve Erol TAŞ’ın kabul, Ertan ZERE ve Fatma TARANOĞLU’nun çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 125: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 719 ada 1 ve 10 no.lu parsellerin bir kısmı için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Sanayi Mahallesi 719 ada 1 ve 10 no.lu parseller, İmar Planında, Jandarma Hizmet Binası ve Konutu, Yol ve Park Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile parseller Mevcut Plan ile bütünleşik olarak Jandarma Hizmet Binası ve Konutu 3 olarak planlanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 126: İlçemiz Saraçlı Mahallesi, tapunun 920 ada 10 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Saraçlı Mahallesi 920 ada 10 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 8 kat Konut Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile parselin mahreç aldığı nokta belirtilmiş ve ön bahçe çekme mesafesi, 0 (sıfır) olacak şekilde plan değişikliği talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 127: İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapunun 679 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 no.lu parseller ve 680 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. İsmetpaşa Mahallesi 679 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 no.lu parseller ve 680 ada 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller no.lu parsel; İmar Planında Ayrık Nizam 5 kat Konut Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile söz konusu parseller Emsal: 2,00 Yençok: 30,50 m olarak ve adalar arasındaki 7 metrelik yol kaldırılmış ve 3 metre yaya yolu talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 128: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 118 ada 9 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Yalıköy Köyü 118 ada 9 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat yapı nizamında, Turizm 2. Konut Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile yapılaşma koşulları; E: 2,80 Yençok: 24,50 m Ticaret + Turizm + Konut Alanı olarak talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 129: Sınırlı Sorumlu 168 No.lu Güzelyalı Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, akaryakıta ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Yolcu taşıma ücretleri; Sivil Ücreti 10,00 TL Öğrenci Ücreti 8,00 TL olacak şekilde değiştirilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 130: Volkan CİNDEMİR, 24.04.2018 tarih ve 90 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Bulancak Mahallesi 51 ada 16 no lu parselde kayıtlı 6 ve 7 no lu bağımsız bölümler tarafıma 10 yıllığına kiraya verildiğini;Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlünün 15/12/2020 tarih ve 2020/27 Sayılı Genelgesi Koronavirüs önlemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu ilgi sayılı genelgesine istinaden Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu veya kısıtlamalı olduğu kapanma dönemleri için kiracısı olduğu taşınmazın kira bedelinin alınmamasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 131: Mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait Millet Bahçesi ve Akıncı Otoparkına 3’er adet, Yeni Belediye Hizmet binası otoparkına 2 adet Elektrikli araç sarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda elekrikli araç şarj istasyonu kurulumu, işletilmesi, 5 yılı kadar kiraya verilmesi, hasılat paylaşımı yöntemi ile ihale yapılarak lisanlı firmalardan hizmet alınması veya protokol düzenleyerek bayilik sözleşmesi imzalamaya ait iş ve işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Fatma 4 TARANOĞLU, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 132: Sarıgöl Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya ve Ev Tekstil İnşaat Taahhüt Sanal Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 23/06/2023 tarih ve 4097 sayılı dilekçesi ile 06/06/2023 tarih ve 102 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 133: Mülkiyeti Belediyemize ait İhsaniye Mahallesi 318 ada 53 no.lu parselde kayıtlı 416,14 m² tapu alanlı Bodrum, zemin + 2 kat Belediye Hizmet binası ile, Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Bulancak Mahallesi 77 ada 39 no.lu parselde kayıtlı 1869,17 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın trampa işleminin yapılması ve trampa işlemi için protokol düzenlemeye Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına bulunmaması halinde Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Fatma TARANOĞLU ve Sadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.