Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04/07/2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM :

  1. Tarife Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2023 tarih ve 16952 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 108 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen S.S.21No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Şehiriçi Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2023 tarih ve 16385 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 103 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2023 tarih ve 16933 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 106 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 1047 ada 10 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2023 tarih ve 16937 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 107 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parsellerde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/06/2023 tarih ve 16979 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi 926 ada 7 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. Zabıta Müdürlüğünün 07/06/2023 tarih ve 17104 sayılı yazısı ile Saraçlı ve Kızılot Özel Halk Dolmuşları Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.