Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 01/07/2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :
1. Zabıta Müdürlüğünün 26/06/2019 tarih ve 3047 sayılı şemsettin hattının ihaleye çıkılması konulu tezkerenin görüşülmesi.
2. Zabıta Müdürlüğünün 26/06/2019 tarih ve 3048 sayılı kızılot, saraçlı ve ucarlı mahalleleri dolmuş hatlarının ihaleye çıkılması konulu tezkerenin görüşülmesi.
3. Zabıta Müdürlüğünün 26/06/2019 tarih ve 3049 sayılı S.S. 106 nolu taşıma kooperatifinin fiyat artırımı talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
4. Zabıta Müdürlüğünün 26/06/2019 tarih ve 3051 sayılı T plaka yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu tezkerenin görüşülmesi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/06/2019 tarih ve 2915 sayılı şemsettin mahallesi halim kurt sokağın isminin aşık yeri sokak olarak değiştirilmesi teklifi konulu tezkerenin görüşülmesi.
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2019 tarih ve 3072 sayılı güneş enerjisi santrali kurulması için yetki verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 121 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
8. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mahallesi, tapunun 950 ada 207 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
9. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 87 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 443 ada 50, 109, 110 nolu parseller ve 444 ada 51 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
10. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 497 ada 16 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
11. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 856 ada 15 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
12. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 91 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ballıca Mahallesi, tapunun 325 ada 546 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
13. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 795 ada 6 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
14. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 92 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 102 ada 17 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
15. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 93 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 360 ada 17 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
16. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 94 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ballıca Mahallesi, tapunun 269 ada 13 ve 23 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
17. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 623 ada 13 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
18. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesine eklenecek plan ve raporların kopya ve kitapçık bedellerinin tespiti talebinin görüşülmesi.