05.07.2018 tarihinde Plan ve Bütçe komisyonumuz toplanarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereği bir başkan ve bir başkan vekili seçimini yapmıştır.
Yapılan oylama sonucunda Komisyon Başkanlığına Dilara TELLİ, Başkan vekilliğine Hüseyin
ÖZTÜRK  oybirliği ile seçildi.

Bütçe Komisyonumuz 05/07/2018 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarih ve
184 sayılı kararı ile havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi tapunun 202 ada 3 nolu
parselinde kayıtlı taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesince
kamulaştırılması  konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kamulaştırılması talep
edilen taşınmaz imar planında park alanında kaldığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 5 Blok 30
bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili
taşınmazın Talep 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ve 18/e maddelerince kamulaştırılmasına
oybirliğine karar verildi.

Bütçe Komisyon Raporunu indirmek için tıklayınız