Sayı : 1 28.12.2018
Konu : Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı 02/01/2019 Çarşamba günü saat 14:00′ de Belediye
Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.
Teşriflerinizi rica ederim.

Recep YAKAR
Belediye Başkanı

GÜNDEM :
1. Zabıta Müdürlüğünün 04/12/2018 tarih ve 6688 sayılı fiyat artış talebi konulu tezkerenin
görüşülmesi.
2. Zabıta Müdürlüğünün 25/12/2018 tarih ve 7092 sayılı kiralama süresi uzatılması konulu
tezkerenin görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/10/2018 tarih ve 5887 sayılı yapı ruhsatı konulu
tezkerenin görüşülmesi.
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2018 tarih ve 7145 sayılı imar plan değişikliği
konulu tezkerenin görüşülmesi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2018 tarih ve 7149 sayılı imar plan değişikliği
konulu tezkerenin görüşülmesi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2018 tarih ve 7154 sayılı imar plan değişikliği
konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26/12/2018 tarih ve 7146 sayılı 2019 yılı evsel katı atık tarife
raporu konulu tezkerenin görüşülmesi.
8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 7174 sayılı trampa konulu tezkerenin
görüşülmesi.
9. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih 324 sayılı kararı İmar
Komisyonuna havale edilen Arifli Mahallesi 1018 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda İmar
Plan Değişikliğinin görüşülmesi.
10. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih 332 sayılı kararı İmar
Komisyonuna havale edilen Arifli Mahallesi 1016 ada 8 nolu parselde kayıtlı taşınmazda İmar
Plan Değişikliğinin görüşülmesi.
11. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 7181 sayılı sözleşmeli
personel ücretinin belirlenmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
12. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2018 tarihli denetim komisyonu konulu tezkerenin
görüşülmesi.