Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı 13/04/2019 Cumartesi günü saat 11:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1509 sayılı meclis başkan vekillerinin seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1508 sayılı divan katip üyelerinin seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1510 sayılı encümen üyelerinin seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1511 sayılı imar komisyonunun kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.
5. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1512 sayılı plan ve bütçe komisyonunun kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.
6. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1513 sayılı cadde sokak isimleri tespit komisyonunun kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1514 sayılı tarife komisyonunun kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.

8. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1518 sayılı faaliyet raporu konulu tezkerenin görüşülmesi.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/04/2019 tarih ve 1521 sayılı denetim raporu konulu tezkerenin görüşülmesi.