Sayı : E-20985914-115.99-25548

Konu : Metruk/yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı

 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : 04.07.2023 tarih ve 2304682751 sayılı CİMER müracaatı.

İlgi CİMER başvurusuna istinaden; İhsaniye Mahalllesi, Manolya Sokak adresi, tapuda 255 ada 56 parsel no.lu taşınmazdaki yapı müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yapının metruk yapı ve yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu, 27.05.2024 tarihli teknik raporla tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, başlıklı, 39’ncu maddesinde;

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.“ ifadelerine yer verilmiştir. .

Metruk yapı ve yıkılacak derecede tehlikeli yapanın; Yazımızın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapanın tarafınızdan yıkılması, aksi takdirde yapı belediyemizce yıkılarak masraflar %20 fazlası ile hak sahiplerinden tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.

 

İdris ÇİÇEK Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Dağıtım:

Sayın Gülbeyaz KELEŞ (Pazarsuyu Mahallesi, Eski Cami Yanı Küme Evleri No:26 – Bulancak/GİRESUN)

Sayın Nebahat AYDIN (İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak No:22/10 – Bulancak/GİRESUN)

Sayın Hülya AYDIN (İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak No:20 – Bulancak/GİRESUN)

Sayın İzzet AYDIN (İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak No:22/9 – Bulancak/GİRESUN)

Sayın Ömer AYDIN (İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak No:20 -Bulancak/GİRESUN)

Sayın Veysel AYDIN (İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak No:20 – Bulancak/GİRESUN)

Sayın Pervin TİRYAKİ (Şemsettin Mahallesi, Şemsettin Caddesi No: 140 – Bulancak/GİRESUN)

 

 

Sayı : E-20985914-115.99—25553
Konu : Metruk/yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 22.06.2023 tarih ve 2304504353 başvuru sayili CİMER müracaati.

İlgi CİMER başvurusuna istinaden; İhsaniye Mahalllesi, Manolya Sokak adresi, tapuda 255 ada 65 parsel no.lu taşınmazdaki yapı müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yapının metruk yapı ve yıkılacak derecede tehlikeli yapi olduğu, 27.05.2024 tarihli teknik raporla tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, başlikli, 39’ncu maddesinde;
“Genel güvenlik ve asayiş bakimindan tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapilar ile bir kismi veya tamaminin yikilacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilarin sahiplerinin adrese dayali nüfus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapilar. Yapi sahibine bu şekilde tebligat yapilamamasi hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasinda 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakasi tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapiya asilir ve keyfiyet rnuhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dişinda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica tahliye için tebligat yapilir.

(Değişik fikra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligati veya ilani müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapi sahibi tarafindan tehlikeli durumun ortadan kaldirilmamasi hâlinde, tehlikenin giderílmesi veya yikim işleri belediye veya valilikçe yapilir ve masrafi % 20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil edilir.
Alakalinin fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşilanir. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltilmasini icabettiriyorsa mahkeme kararina lüzum kalmaksizin zabita marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. .
Metruk yapi ve yikilacak derecede tehlikeli yapinin; Yazimizin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapinin tarafinizdan yikilmasi, aksi takdirde yapi belediyemizce yikilarak masraflar %20 fazlasi ile hak sahiplerinden tahsil edilecektir.
Gereğini rica ederim.

İdris ÇİÇEK Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Dağıtım:

Sayın İsmail ABANUZ (Erdoğan Köyü Abanoz Küme Evleri No:2 – Bulancak/GİRESUN )

Sayın Zeynep HIDIR (Erdoğan Köyü, Merkez Küme Evleri No:14 – Bulancak/GİRESUN )

 

 

 

 

 

Sayi : E-20985914-115.99-25543

Konu : Metruk/yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      : 17.05.2024 tarihli ve E-59016031 -91244-2024051711202756072 sayılı yazı.

 

Bulancak İlçe Emniyet Müdür1üğii’nün ilgi yazisina istinaden, BahçelievlCr Mahallesi, Kocatepe Sokak No:72 adresi, tapiida 1135 ada 12 parsel no.lu taşinmazdaki yapi müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yapinin metruk yapi ve yikilacak derecede tehlikeli yapi olduğu 22.05.2024 tarihli teknik raporla tespit edilmiştir.

3194 sayili İmar Kanunun yikilacak derecede tehlikeli yapilar, başlikli, 39’ncu maddesinde;

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapilar ile bir kismi veya tamaininin yikilacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilarin sahiplerinin adrese dayali nüfus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapilir. Yapi sahibine bu şekilde tebligat yapilamamasi hâlinde bu dururn tebligat yapan idarenin internet sayfasinda 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakasi tebliğ yerine kaiin olmak üzere tehlikeli yapiya asilir ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dişinda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica tahliye için tebligat yapilar.

(Değişik fikra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligati veya ilani müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapi sahibi tarafindan tehlikeli durumun ortadan kaldirilmamasi hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yikim işleri belediye veya valilikçe yapilir ve masrafi % 20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil edilir.

Alakalinin fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşilanir. Tehlike durumu o yapi ve civarinin boşaltilmasini icabettiriyorsa mahkeme kararina lüzum kalmaksizin zabita marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. .

Metruk yapi ve yikilacak derecede tehlikeli yapinin; Yazimizin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapinin tarafinizdan yikilmasi, aksi takdirde yapi belediyemizce yikilarak masraflar %20 fazlasi ile hak sahiplerinden tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.

 

İdris ÇİÇEK Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Da%ıtım:

Sayın Öna1 ÖZDEMİR (ADNAN KAHVECİ MAH. FINAL SK. İNŞAAT B BLOK NO: 6/2 İÇ KAPI NO: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL ) Sayın Ferhat ÖZDEMİR (TEPECİK KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 71 BULANCAK / GİRESUN )

Sayın Semral AKKAYA (ATATÜRK MAH. ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL )

Sayın Ömral ÖZDEMİR (MENDERES MAH.SK. PALA DURSUN APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 12 ESENLER / İSTANBUL )

Sayın Murat ÖZDEMİR (TUNA MAH. 727. SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 7 ESENLER / İSTANBUL )

Sayın Cüneyt ÖZDEMİR (FATİH MAH. 866. SK. EFENDI AP NO: 12 İÇ KAPI NO: 8 ESENYURT/ İSTANBUL )

Sayın Birgül YÜCESOY (HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MAH. 220. SK. KERVANSARAY SİTESİ C BLOK NO: 3A İÇ KAPI NO: 14 PALANDÖKEN / ERZURUM )

Sayın Deniz KAYAŞ (GEMİLERÇEKEĞİ MAH. HUZUR SK. KOOPERATIF SİTESİ NO. 38 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / GİRESUN )

Sayın Yavuz ALTUNDAĞ (GEMİLERÇEKEĞİ MAH. HUZUR SK. KOOPERATIF SİTESİ NO. 38 İÇ KAPI NO: 4 MERKEZ / GİRESUN )

Sayın Yasemin AYDIN (TEYYAREDÜZÜ MAH. YEŞİL KENT SK. A BLOK SİTESİ A NO: 48/1 İÇ KAPI NO’. 19 MERKEZ / GİRESUN )

Sayın Yasemin AYDIN (BAHÇELİEVLER MAH. FAZIL KARAİBRAHİM CAD. 37/19 BULANCAK GİRESUN )

 

 

Sayı : E—20985914-115.99-25545
Konu : Metruk/yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 17.05.2024 tarihli ve E-59016031 -91244-2024051711202756072 sayili yazi.

Bulancak İlçe Emniyet Müdür1üğü’nün ilgi yazisina istinaden, Güzelyali Mahalllesi, Güzelyali Caddesi No.151 adresi, tapuda 1102 ada 5 parsel no.lu taşınmazdaki yapi müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yapinin metruk yapi ve yikilacak derecede tehlikeli yapi olduğu 22.05.2024 tarihli teknik raporla tespit edilmiştir.
3194 sayili İmar Kanunun yikilacak derecede tehlikeli yapilar, başlikli, 39’ncu maddesinde;
“Genel güvenlik ve asayiş bakimindan tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapilar ile bir kismi veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilarin sahiplerinin adrese dayali nüfus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapilir. Yapi sahibine bu şekilde tebligat yapilamamasi hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasinda 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakasi tebliğ yerine kaiin olmak üzere tehlikeli yapiya asilir ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dişinda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica tahliye için tebligat yapilir.

(Değişik fikra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligati veya ilani müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapi sahibi tarafindan tehlikeli durumun ortadan kaldirilmamasi hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yikim işleri belediye veya valilikçe yapilir ve masrafi % 20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil edilir.
Alakalinin fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşilanir. Tehlike durumu o yapi ve civarinin boşaltilmasini icabettiríyorsa mahkeme kararina lüzum kalmaksizin zabita marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. .
Metruk yapi ve yikilacak derecede tehlikeli yapinin; Yazimizin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapinin tarafinizdan yikilmasi, aksi takdirde yapi belediyemizce yikilarak masraflar %20 fazlasi ile hak sahipleñnden tahsÎl edilecektir.
Gereğini rica ederim.

 

İdris ÇİÇEK Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

 

Dağitim:
Sayin Engin KONURALP (İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi No:99/8 – Bulancak/GİRESUN) Sayin Ahmet KONURALP (İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi No:99/8 – Bulancak/GİRESUN ) Sayin Nevin ÖZTOP (MUSTAFA KEMAL MAH. TUNCEL SK. TUNCEL SITESI A BLOK NO: 4A İÇ KAPI NO: 15 SİNCAN / ANKARA )
Sayin Neşe KONURALP (İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi No:99/10 – Bulancak/GİRESUN ) Sayin Sadet KUBAL (BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. SİR APT NO: 30/2 İÇ KAPI NO: 12 MALTEPE / İSTANBUL )
Sayin Ülkü YILDIRAN (İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi No: 101/4 – Bulancak/GİRESUN) Sayin Zehra EMRAL (2 NOLU BEŞİRLİ MAH. 907 NOLU SK. GÜLER HANIM AP NO: 3 İÇ KAPI NO: 7 ORTAHİSAR / TRABZON )
Sayin Zerrin YURTBİLİR (FOÇA MAH. 967 (FCA) SK. NO: 30-2 İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE / MUĞLA )
Sayin Berrin DÖNMEZ (BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ASMALI CAD. ESTONŞEHİR MAHALLEM SİTESİ SIRA EVLER BLOK 6 NO. 5E İÇ KAPI NO: 2 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL )
Sayin Serpil KONURALP ÇAĞLAR (TEPEÖREN MAH. KILIÇ ALi REİS BUL. AKFIRAT EVLERİ SİTESİ B91 NO: 26BT TUZLA / İSTANBUL )
Sayin Seçil ADAYAN (TEPEÖREN MAH. KILIÇ ALİ REİS BUL. AKFIRAT EVLERI SİTESİ BLOK 138 NO: 26K TUZLA / İSTANBUL )