Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02/05/2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :

  1. Tarife Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 15/03/2023 tarih ve 15576 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarih ve 57 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen S.S.106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Özel Halk Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Tarife Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 17/03/2023 tarih ve 15644 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen S.S.21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Şehiriçi Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 15850 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarih ve 65 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Burunucu Köyü 152 ada 4 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2023 tarih ve 15977 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarih ve 68 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Fatoğlu Caddesi Park Alanında Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/04/2023 tarih ve 16005 sayılı yazısı ile 2022 Mali Yılı Kesin Hesap konulu tezkerenin görüşülmesi.
  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2023 tarih ve 16374 sayılı yazısı ile Mahkeme Kararının Uygulanması konulu tezkerenin görüşülmesi
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2023 tarih ve 16385 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi