Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02/03/2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

1) Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/01/2023 tarih ve 14372 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 26 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Cadde Sokak İsim Verilmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

2) Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2023 tarih ve 14403 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Cadde Sokak İsim Verilmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

3) Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 02/02/2023 tarih ve 14606 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Cadde Sokak İsim Verilmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

4) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/01/2023 tarih ve 14371 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Yalıköy Köyü 125 ada 1 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

5) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2023 tarih ve 14549 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 36 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

6) İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2023 tarih ve 14619 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 06/02/2023 tarih ve 40 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mahallesi 870 ada 2 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2023 tarih ve 15101 sayılı yazısı ile Burunucu Köyü 126 ada 46 no.lu parselde İlave İmar Planı Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

8) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 15159 sayılı yazısı ile Mahkeme Kararının Uygulanması konulu tezkerenin görüşülmesi.

9) Zabıta Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih ve 15172 sayılı yazısı ile S.S.106 No.lu Koop. Özel Halk Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.

10) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih ve 15170 sayılı yazısı ile Hizmet Birimi Kurulması konulu tezkerenin görüşülmesi.