Belediye Meclisinin 02 Mart 2023 tarih ve 42-54 sayılı meclis karar özetleri;

Karar No – 42: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ve yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, 1160 adanın kuzeyinden geçen, Kadayıf Sokak ile Kirazcık Caddesi arasındaki Orionpark 1, Orionpark 2 Siteleri ve Şahinkent karşısında yeni açılan isimsiz sokağa ”Sönmez Sokak” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 43: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ve yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz Bulancak Mahallesi Fatih Caddesi sahil yolu kenarında bulunan otopark ve isimsiz yürüyüş parkına ”Prof.Dr. Musa Akoğlu Parkı” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 44: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ve yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Kubbeli Camii Sokak ile Bahçe Sokak arasındaki, 15 Temmuz Caddesinden kuzeye doğru Uğur Mumcu Caddesine bağlanan sokağa isim değişikliği yapılarak ”Karadeniz Sokak” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 45: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 125 ada 1 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel kısmi olarak Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 125 ada 1 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde ve Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 25’inci maddesine uygun olarak planlanmıştır. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 46: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 890 ada 13 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parsel, İmar Planında Ayrık Nizam 8 katlı Konut Alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 890 ada 13 no.lu parselin doğu yönünde bulunan ada kenarı çizgisi düzeltilerek, konut alanı 1.690,29 m² olarak önerilmiştir. Konut alanının kuzey yönünde 8 metre, doğu ve batı yönlerinde 5 metre, güney yönünde ise 2 metre yapı yaklaşma mesafeleri planlanarak teklif edilmektedir. Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parselin güney yönünde 49,80 m²lik ihdas edilecek alan oluşmuştur. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 47: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 870 ada 2 no.lu parselinde kurulması planlanan 1 . Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Toplama Ayırma Tesisi için arazinin koordinat ve ada parsel bilgileri gerekmektedir. Ayrıca bahse konu olan arazinin belediyemiz meclisinde görüşülerek tahsisinin yapılması hakkında gerekli işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Güzelyalı Mahallesi 870 ada 2 no.lu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 48: İlçemiz Burunucu Köyü, tapunun 126 ada 46 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep edilmektedir. Söz konusu parsel kısmi olarak Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 126 ada 46 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Karar No 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 Toplantı No 3 Toplantı Tarihi 02/03/2023 Birleşim No 1 Konusu Karar Özetleri Oturum No 1 1 Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde planlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 49: Giresun İdare Mahkemesi’nin 13/01/2023 tarihli ve E: 2022/769 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına istinaden Bahçelievler Mahallesi 243 ada 1 parsel üzerinde bulunan Trafo Alanının kaldırılarak tekrar, 1/1000 Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında, Eğitim Alanı olarak planlanarak mahkeme kararının uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 50: Bulancak İlçe Merkezi ile Şemsettin Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan S.S. 106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Özel Halk Dolmuşları akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı mevcut taşıma fiyatlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 51: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi hudutlarında Millet Bahçesi içinde bulunan mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait Lokanta-Restoran inşa edilmiştir. Sosyal Belediyecilik gereği ilçe halkımıza ve ilçemizin turistik ve manevi değeri olan Sarayburnu Camii yanında bulunan Millet Bahçesi içinde vatandaşlarımızın daha hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatla ve sürdürülebilir koşullarda yemek, çay ve park hizmetlerine ulaşabilmesini sağlamak için lokanta, sosyal tesis, çay ocağı ve kafeterya kurmak ve işletmek amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 71’inci maddesine istinaden Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde “Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme birimi kurulması talep edilmektedir. Teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 /i maddesince oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. Karar

No – 52: İlçemiz Bulancak Mahallesi, tapunun 51 ada 13 no.lu parsel üzerinde bulunan Kültür Merkezi Binası yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesi gereği açık ihale usulü ile aynı Kanunun 62’nci maddesi kapsamında yıllara yaygın olarak yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında ilk yıl yapım işinin proje maliyetinin % 10’unu ve ikinci yıl % 90’ını karşılanacak şekilde yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Bu nedenle yıllara yaygın yapım işi projesinin yapılması ve 2024 yılı 06.05.07.90 no.lu gider bütçesine 60.000.000,00 TL ödenek konulması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 53: 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli son yüzyılların en büyük iki depremi yaşanmış ve yaklaşık 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş, binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuştur. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için Devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesine arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzey işbirliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda Adıyaman ilimizdeki belediyelerimize ve belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Adıyaman Belediyesi ve Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik ve Tut İlçe Belediyeleri ile 5393 sayılı kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 54: Belediye Başkanı Recep YAKAR söz alarak evlendirme aile cüzdanlarına gelen zamlardan dolayı Belediyemiz 2023 yılı evlendirme ücretlerinin yeniden belirlenmesini talep etmektedir. Buna göre Belediyemiz mesai saatleri içinde evlendirme ücretinin KDV Dahil 550,00 TL olarak, Belediye dışı ve yabancı evlilik ücretinin ise KDV Dahil 1.200,00 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.