GÜNDEM :
1. Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu; Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 34 sayılı Cadde Sokak İsimleri Komisyonuna havale edilen Vedat GÜÇTAŞ’ın dilekçesinin görüşülmesi.
2. Tarife Komisyonu; Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 21 sayılı Tarife Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/01/2019 tarih ve 420 sayılı yazısının görüşülmesi.
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2019 tarih ve 859 sayılı taşınmaz satışı konulu tezkerenin görüşülmesi.