2023 Ekim ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 05/10/2023 tarih 56 ve 57 no.lu komisyon raporları;

Toplantı Tarihi : 05.10.2023
Toplantı Günü :  Perşembe
Toplantı Yeri :
Birleşim No :   1
Rapor No :   56

KARAR

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05/10/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 185 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/09/2023 tarih ve 19076 sayılı Taşınmaz Kiralama konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin batı kısmında kalan 330 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İhsaniye Mahallesi 1166 ada 1 no.lu parselin batı tarafında kalan 330 m² alanın, 2886 sayılı İhale Kanununa göre ihale yapılmak suretiyle 10  (on) yıllığına kiraya verilmesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görüldü.

 

Toplantı Tarihi : 05.10.2023
Toplantı Günü :  Perşembe
Toplantı Yeri :
Birleşim No :   1
Rapor No :   57

KARAR

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05/10/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 187 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03 /10/2023 tarih ve 19263 sayılı Taşınmaz Kiralama konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Bulancak Mahallesinde yeni Belediye Hizmet binasının altında bulunan, tapunun 57 ada 18 no.lu parselinde kayıtlı, Belediye otopark yeri olarak kullanılan taşınmazın, 98 m²lik kısmına araç yıkama yeri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bulancak Mahallesi 57 ada 18 no.lu parselde Belediye Hizmet Binası otopark içinde bulunan 98 m²lik oto yıkama yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Otopark ve Oto Yıkama yerinin Belediye tarafından çalıştırılması uygun bulunarak kiralama talebi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmedi.