54 Nolu Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu Raporu

Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 151 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen 1 adet konunun görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/07/2019 tarih ve 3363 sayılı yazısı okundu. Güzelyalı Mahallesi Dedehışır Caddesi isminin Ömer Halisdemir Caddesi olarak veya Belediye yetkililerinin uygun gördüğü bir isim ile değiştirilmesi talep edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra kuzeyde Güzelyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinden Pazarsuyu Deresine paralel olarak takiben güneydeki Güzelyalı Mahallesi Güzelyalı Caddesine uzanan ismi olmayan sokağa Ömer Halisdemir Caddesi olarak isminin verilmesi  Komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

55 Nolu Cadde Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 158 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1 adet konunun görüşülmesine geçildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve 3685 sayılı yazısı okundu. Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi tapunun 72 ada 26 nolu parselinde kayıtlı 5 katlı binanın 4, 5, 6 ve 7 nolu bağımsız bölüm işyerleri ile Pazarsuyu Köyü 309 ada 142 nolu parselde bulunan 2.500,37 m² yüzölçümlü alana sahip taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince trampa edilmesinin ve yine aynı kanunun 34/g maddesince trampa işlemini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra trampa işlemi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamıştır.