GÜNDEM :

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/10/2022 tarih ve 12233 sayılı yazısı ile 2023 yılı gelir-gider bütçesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 12453 sayılı yazısı ile 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
  3. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25/10/2022 tarih ve 12398 sayılı yazısı ile Parka İsim Verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
  4. Zabıta Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 12452 sayılı yazısı ile T Plaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.