Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 01.11.2018 Perşembe günü saat 14:00′ de Belediye
Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :
1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2018 tarih ve 5889 sayılı Taşınmaz Kiralama konulu
tezkerenin görüşülmesi.
2. Zabıta Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih ve 5519 sayılı Fiyat Tarifesi konulu tezkerenin
görüşülmesi.
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılı gelir-gider bütçesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi.