Karar No – 220: Belediye Başkanlık Makamınca 2023 yılı Gelir Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 221: Belediye Üst Yönetimince Meclise havale edilen 2023 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 222: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Serin Sokakta bulunan isimsiz parka, 1991 yılında askerlik görevini yaparken gazi ünvanı alan Şinasi GEDİK’in talebi ile “Gazi Şinasi Gedik Çocuk Parkı” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 223: Ticari Taksi Durak Sahipleri vermiş oldukları dilekçelerinde, ekonomik şartlar nedeniyle gelirlerinin düştüğü araçların yenileme imkanı olmadığı belritilmiş olup, ticari taksi yaş sınırının 0-20 yaş olarak T Plakalı Ticari Taksi ve Taksi Durağı Yönetmeliğine eklenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 224: Fatih Caddesi üzerindeki Javalı Abdusselam Çocuk Parkı ile Bulancak Otogar arası tüm galericilerin çalışma ruhsatlarının iptali, Ahmet Fatoğlu Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Güzelyalı Caddesi, Talipli, Burunucu, Küçüklü ve Yalıköy Köylerinde ruhsatlı işyerlerine Belediye Meclisince süre verilip, bunlar dışında şehir içinde kalan yönetmelik hükümlerini taşımayan işyerlerine, ilgili birimce tebligat yapılarak ruhsatlarının iptal işlemlerinin icra edilip, bu süreçten sonra veriler doğrultusunda belediye zabıta görevlilerince açılmak istenen işyerlerinin açılmasını engellemek, ruhsatsız veya başka işler altında (Rent A Car dahil) faaliyet gösteren ikinci el oto galericilerin tespit edilerek uyarılmaları ve idari yaptırımların uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 225: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İhsaniye 2 Mahallesi Kesmetaş Caddesi ile Çobanoğlu Sokak arasında kalan 557 ada 15 nolu parselin batısında bulunan isimsiz sokağa sokak ismi verilmesi talep edilmektedir.Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 226: Uygulama aşamasında karşı karşıya kalınılan sorunların gidilmesi gerekmektedir.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan İmar Planları üzerinde uygulamada tespit edilen, 10 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 68 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı imar paftalarında maddi hata niteliğindeki plan değişikliği iş ve işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33’üncü maddesince maddi hataların düzeltilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 227: Karar sonrasında mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak 2016 tarihinde yapılan Güzelyalı Emecen Revizyon İmar Planı ile karar belediyemizce uygulanmıştır. Ancak davacının itirazında ise mahkeme kararı gereği 2000 yılında var olan plan koşullarına uyulması istenilmektedir. İmar Komisyonunca 06.10.2016 tarih ve 333 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Mahkeme kararının uygulandığı görülmüş olup Hasan EKMEKÇİ’nin mahkeme kararının uygulanmadığı yönündeki iddaalar için ise Belediyemizce yapılacak revizyon çalışmalarında maddi hata niteliğinde değerlendirilerek tekrar ele alınmasına, talebin bu hali ile reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 228: Belediyemiz meclis üyeleri Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın verdikleri teklif ile içme suyu ücret tarifelerine 01/11/2022 tarihinden itibaren %50 indirim yapılıp fiyatının sabitlenmesini ve 01/01/2023 tarihinden itibaren su ücretlerine TÜFE oranında artış yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 229: 2023 Mali Yılı Bütçesinin isim okunarak oya konulması, Bütçe Kararnamesinin madde madde, Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının, Gelir Bütçesi’ nin Ekonomik kodlamasının ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinin birinci düzeylerinin madde madde oylamasına geçildi. Bulancak Belediyesi 2023 yılı mali bütçe kararnamesi madde madde onaylanarak kararnamenin 1. Maddesi Muhammet Samet KARATAŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’in kabul, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 230: Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli toplantısında Tarife Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 12453 sayılı yazının oy çokluğu ile uygun görülen Tarife Komisyon raporu okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 Mali Yılı Belediye Gelirleri Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü hâzirûnun oyuna sunularak Muhammet Samet KARATAŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ ve Cihad YILDIZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 Karar No – 231: Fatih Caddesi üzerindeki Javalı Abdusselam Çocuk Parkı ile Bulancak Otogar arası tüm galericilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi, Ahmet Fatoğlu Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Güzelyalı Caddesi, Talipli, Burunucu, Küçüklü ve Yalıköy Köyü olmak üzere ruhsatı bulunan işletmelerin 31/12/2023 tarihine kadar işyerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesine uygun haline getirmesine, bu süre zarfında şartları taşımayan işyerlerinin ruhsatlarının iptali oya sunularak Muhammet Samet KARATAŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın kabul, Ertan ZERE’nin çekimser ve Mustafa YERİŞ’in ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 232: Belediyemiz meclis üyeleri Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın verdikleri teklif ile içme suyu ücret tarifelerine 01/11/2022 tarihinden itibaren %50 indirim yapılıp fiyatının sabitlenmesini ve 01/01/2023 tarihinden itibaren su ücretlerine TÜFE oranında artış yapılmasını talep edilmektedir. Talep oya sunularak Muhammet Samet KARATAŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ ve Mustafa YERİŞ’in ret, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 233: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Serin Sokakta bulunan isimsiz parka, 1991 yılında askerlik görevini yaparken gazi ünvanı alan Şinasi GEDİK’in talebi ile “Gazi Şinasi Gedik Çocuk Parkı” isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 234: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İhsaniye Mahallesi Kesmetaş Caddesi ile Çobanoğlu Sokak arasında kalan 557 ada 15 no.lu parselin batısında bulunan isimsiz sokağa “ÇİSE SOKAK” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 235: Ticari Taksi Durak Sahipleri vermiş oldukları dilekçelerinde, ekonomik şartlar nedeniyle gelirlerinin düştüğü araçların yenileme imkanı olmadığı belirtilmiş olup, ticari taksi yaş sınırının 0-20 yaş olarak T Plakalı Ticari Taksi ve Taksi Durağı Yönetmeliğine eklenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.