GÜNDEM :
1. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 176 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 106 ada 7 ve 8 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
2. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 4 ada 29 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
3. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 178 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 443 ada 50, 109, 110 nolu parseller ve 444 ada 51 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
4. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 187 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ucarlı Mahallesi, tapunun 889 ada 9 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
5. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 188 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 331 ada 298 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
6. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 189 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 623 ada 13 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
7. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 795 ada 6 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
8. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 191 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 803 ada 3 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
9. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 898 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
10. Tarife Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün Şemsettin Mahallesi Dolmuş Hattı için vatandaşların beyaz masa şikayetleri üzerine sınırın Fen Lisesine çıkarılması ve ücret tarifesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
11. Tarife Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 182 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün Kızılot Mahallesi Dolmuş Hattı ücret tarifesinde artış talebinin görüşülmesi.
12. Tarife Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 183 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün Saraçlı Mahallesi Dolmuş Hattı ücret tarifesinde artış talebinin görüşülmesi.
13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 5133 sayılı yazısı ile 2020 yılı GelirGider Bütçesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
14. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 5133 sayılı yazısı ile 2020 yılı Ücret Tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5166 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi 790 ada 23 nolu parselde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5167 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi 202 ada 3 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5169 sayılı yazısı ile Duacıoğlu Mahallesi 900 ada 47 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5170 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Köyü 285 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde Birleştirme ve Katılma konulu tezkerenin görüşülmesi.
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5171 sayılı yazısı ile Bulancak Mahallesi 57 ada 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 40 nolu parsellerin İmar Programına Alınması konulu tezkerenin görüşülmesi.