Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02/11/2023 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

 1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/10/2023 tarih ve 19267 sayılıtezkeresi, Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 189 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Meclis Kararına İtiraz konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19778 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi 331 ada 111 no.lu parselde Plan Değişikliği (Öner Cürgül) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19781 sayılı yazısı ile Meclis Kararına İtiraz (157 sayılı Meclis Kararı) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2023 tarih ve 19836 sayılı yazısı ile Meclis Kararına İtiraz (174 sayılı Meclis Kararı) konulu tezkerenin görüşülmesi.
 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2023 tarih ve 19872 sayılı yazısı ile Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19780 sayılı yazısı ile Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2023 tarih ve 19794 sayılı yazısı ile Devir Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2023 tarih ve 19775 sayılı yazısı ile Ödenek Aktarımı  konulu tezkerenin görüşülmesi.
 9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2023 tarih ve 19798 sayılı yazısı ile 2024 Yılı Ücret Tarifesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/10/2023 tarih ve sayılı yazısı ile 2024 yılı gelir-gider bütçesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 11. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/10/2023 tarih ve 19868 sayılı yazısı ile Yurt Dışı Görevi konulu tezkerenin görüşülmesi.
 12. Zabıta Müdürlüğünün 26/10/2023 tarih ve 19802 sayılı yazısı ile Uçarlı Özel Halk Dolmuşları Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.