Toplantı Tarihi : 13.06.2023

Toplantı Günü : Salı

Toplantı Yeri :

Birleşim No : 1

Rapor No : 26

KARAR

Tarife Komisyonumuz 13/06/2023 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 06/06/2023 tarih ve 108 sayılı kararı ile havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2023 tarih ve 16952 sayılı Fiyat Artış Talebi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. S.S.21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehir içi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Dolmuşları, akaryakıt ve yedek parçalara gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi Tarife Komisyonumuzca incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt ve yedek parça fiyatlarına gelen artışlar göz önünde bulundurularak şehir içi dolmuş güzergâhında Sivil Yolcu 10,00 TL Öğrenci Yolcu Ücreti 7,50 TL olarak yeni yolcu taşıma fiyat tarifesi Komisyonumuzca uygun görüldü.