Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05/06/2023 Pazartesi günü saat 14.00’de ;Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :

 1. Tarife Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 02/05/2023 tarih ve 16471 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 82 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen S.S.21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Şehiriçi Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Tarife Komisyon Raporu; Zabıta Müdürlüğünün 11/05/2023 tarih ve 16653 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 91 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen S.S.168 No.lu Güzelyalı Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Dolmuşlarının, Fiyat Artış Talebi Hk. konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Tarife Komisyon Raporu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11/05/2023 tarih ve 16628 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 88 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Belediye İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde İndirim Uygulanması Hakkında konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 15850 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Burunucu Köyü 152 ada 4 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2023 tarih ve 16374 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 75 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Mahkeme Kararının Uygulanması konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2023 tarih ve 16385 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2023 tarih ve 16449 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Saraçlı Mahallesi 920 ada 10 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2023 tarih ve 16470 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 16/05/2023 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonuna havale edilen Plan Notu Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2023 tarih ve 16933 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi 1047 ada 10 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
 10. İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2023 tarih ve 16937 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parsellerde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
 11. Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2023 tarih ve 16952 sayılı yazısı ile S.S.21 No.lu Şehiriçi Kooperatifinin Fiyat Artış Talebi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.