Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı 10/06/2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.
GÜNDEM :
1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/05/2019 tarih ve 2524 sayılı yazısı ile Bulancak Mahallesi tapunun 47 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 1 nolu bağımsız bölüm taşınmaz satışı konulu tezkerenin görüşülmesi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2019 tarih ve 2057 sayılı yazısı ile İsmetpaşa Mahallesi tapunun 950 ada 207 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2019 tarih ve 2058 sayılı yazısı ile Küçüklü Köyü tapunun 121 ada 1 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/05/2019 tarih ve 2285 sayılı yazısı ile Bulancak Mahallesi tapunun 57 ada 19 nolu 1594,66 m² yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma konulu tezkerenin görüşülmesi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 2606 sayılı yazısı ile 2019 yılı ücret tarifesine eklenecek plan ve raporların kopya ve kitapçık bedellerinin tespiti konulu tezkerenin görüşülmesi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 2607 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi tapunun 856 ada 15 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 2615 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi tapunun 443 ada 50, 109, 110 nolu parseller ve 444 ada 51 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 2616 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi tapunun 497 ada 16 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 2656 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi tapunun 795 ada 6 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 2657 sayılı yazısı ile İsmetpaşa Mah. ve Ucarlı Mahallesinde toplan 13 adet parselde tarım dışı amaçla parsel kullanımına yönelik kamu yararı kararı alınması konulu tezkerenin görüşülmesi.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 2670 sayılı yazısı ile Ballıca Mahallesi tapunun 325 ada 546 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 2687 sayılı yazısı ile Küçüklü Köyü tapunun 102 ada 17 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 2698 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi tapunun 360 ada 17 nolu parselde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 2699 sayılı yazısı ile Ballıca Mahallesi tapunun 269 ada 13 nolu ve 23 nolu parsellerde imar plan değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
15. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mahallesi tapunun 733 adanın kuzeyinde bulunan park alanı için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
16. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mahallesi tapunun 865 ada 3 nolu ve 5 nolu parseller için imar planına itiraz talebinin görüşülmesi.
17. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ballıca Mahallesi tapunun 269 ada 13 nolu ve 23 nolu parseller için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
18. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Arifli Mahallesi tapunun 1026 ada 8 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
19. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mahallesi tapunun 224 ada 1 nolu parsel için imar planına itiraz talebinin görüşülmesi.
20. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Arifli Mahallesi tapunun 1012 ada 19 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
21. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi tapunun 202 ada 2, 3 nolu parseller ve 941 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
22. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 65 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Arifli Mahallesi tapunun 1018 ada 17 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
23. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Saraçlı Mahallesi tapunun 917 ada 1 nolu ve 918 ada 1 nolu parseller için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
24. İmar Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 69 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mahallesi tapunun 150 ada 1 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
25. Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İdris ŞEN’in sokak ismi değişikliği konulu dilekçesinin görüşülmesi.
26. Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen Giresun Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığının sokak ismi verilmesi konulu talebinin görüşülmesi.
27. Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu: Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen Şemsettin Mahalle Muhtarı Rahmi KARABAŞ’ın sokak ismi değişikliği konulu dilekçesinin görüşülmesi.