Toki ve Belediyemiz işbirliği ile planlanan ve projelendirme çalışması başlatılan Giresun 2. Etap projesi için, 20 Kasım, 22 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru toplanması işlemleri gerçekleştirilmiş ancak proje TOKİ tarafından iptal edilmiştir. Başvuru sahipleri belediyemizce bilgilendirilmiştir.

            TOKİ tarafından söz konusu projede inşaat faaliyetlerine devam edilmesi ve başvuru toplanmasına karar verilmiş olup, başvuru toplama işlemleri belediyemizce yürütülecektir.

 • Başvuru toplanması aşamasında ilk dönemde başvuruları alınan proje iptali nedeni ile iade edilen, ekli listelerde adı yer alan kişilere (ek 1, 340 kişiden ibaret liste) tüm başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.
 • Belediyemizce ekli listede yer alan kişilerin (Ek2)’deki, başvuru şartlarını sağladığına dair “Başvuru Uygunluk Belgesi” doldurularak (Ek 3)’ile bankaya yönlendirilecektir.
 • Proje Standart Konut Grubu olarak; (3+1) 146 adet 122,13 m² konut ve 82 adet (4+1) 155,4 m² konut olmak üzere (Ek-4) toplam 228 adet konutun yapılması uygun görülmüştür.
 • Belediyemizce TOKİ tarafından belirlenmiş konut tipi, m², satış fiyat ve koşulları çerçevesinde ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak, öncelik eski başvuru sahiplerine verilmekle birlikte konut alıcısı temini uygulaması yürütülecektir.
 • İlçemizdeki toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemelerinde T.C. Ziraat Bankası Bulancak Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcıları, adı geçen şube nezdinde TOKİ hesabına “Standart Konut Grubu” (3+1) tipi konutlar için 6.000 TL (altıbin Türk Lirası), (4+1) tipi konutlar için 10.000 TL (onbin TürkLirası) başvuru bedelini 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak kişilerin (ek-5) de yer alan taahhütnamedeki şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenecektir. Konutlara başvuracak kişiler (ek-3) te yer alan taahhütnameyi bankada imzalayacaktır.
 • Başvuruda bulunacakların Giresun Bulancak nüfusuna kayıtlı olduklarına dair nüfus cüzdanı fotokopisi veya Giresun Bulancak sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ettiğine dair belge bankaca istenecektir.
 • Konut alma şartlarına haiz kişilerden konut sayısından daha az veya daha fazla başvuru olması durumunda; başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 • Kura sonucunda konut alıcısı olmayanların yatırdığı başvuru bedelleri; TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecek, ancak başvuru bedelinin bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
 • Konut alma hakkından vazgeçen, konut peşinat tutarını bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamayan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarını yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesi feshedilecek veya kendi iradesi sonucu konutunu iade eden hak sahiplerine ait konutlar TOKİ tarafından stoğa alınacak ve bu konutlar TOKİ tarafından kendi satış işlemleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
 • Ek-4 tabloda konutların listesi ve satış fiyatları yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenen hak sahipleri ile imzalanacak gayrimenkul satış sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır.14.09.2020

TOKİ BULANCAK 2 ETAP FİYAT LİSTESİ – EK4

TAKVİM – EK5

SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ – EK3