Belediye Meclisinin Eylül ayı olağanüstü toplantısı 02/09/2019 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda aşağıda yazılı gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2019 tarih ve E.4060 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyemize ait Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 101 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına satışı için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/08/2019 tarih ve E.4061 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyemize ait Bulancak Mahallesi 47 ada 1 no’lu parselde kayıtlı DÜKKAN nitelikli 4 no’lu bağımsız birimin satışı için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.