Belediye Meclisinin 25 Ekim 2023 tarih ve 206 sayılı meclis karar özeti;

Karar No – 206: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bulancak Şubesinden 15.000.000,00 TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) kredinin kullanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68’inci maddesi gereğince oya sunularak Cihad YILDIZ, Cüneyt ÖZTÜRK, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Erol TAŞ ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.