GÜNDEM :

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2022 tarih ve 10973 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 197 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ballıca Mahallesi 476 ada 2 no.lu parselde Bedelsiz Devir konulu raporun görüşülmesi.
  2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2022 tarihli tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 200 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Toprakdeğirmeni Mahallesi 1188 ada 1 no.lu parselde Bedelsiz Devir konulu raporun görüşülmesi.
  3. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2022 tarih ve 10812 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Güzelyalı Mahallesi 845 ada 1 no.lu parselde İmar Plan İtirazı konulu raporun görüşülmesi.
  4. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/08/2022 tarih ve 10725 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Acısu Mahallesi 138 ada 11 ve 12 no.lu parsellerde İlave İmar Planı Talebi konulu raporun görüşülmesi.
  5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/09/2022 tarih ve 11481 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi 960 ada 1 no.lu parselde Tahsis (Camii Yeri) konulu tezkerenin görüşülmesi.
  6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/09/2022 tarih ve 11491 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi 204 ada 6 no.lu parselde Kamulaştırma İptali konulu tezkerenin görüşülmesi.
  7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/09/2022 tarih ve 11509 sayılı yazısı ile Ödenek Aktarma konulu tezkerenin görüşülmesi.
  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2022 tarih ve 11619 sayılı yazısı ile Mahkeme Kararının Uygulanması konulu tezkerenin görüşülmesi.
  9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 11645 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
  10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2022 tarih ve 11646 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 1100 ada 15 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi