Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01/12/2022 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

 

GÜNDEM :

  1. İmar Komisyon Raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2022 tarih ve 12501 sayılı tezkeresi ile Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Maddi Hata konulu raporun görüşülmesi.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2022 tarih ve 12573 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 12962 sayılı yazısı ile İsmetpaşa Mahallesi 219 ada 16 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
  4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 12963 sayılı yazısı ile Bahçelievler Mahallesi 403 ada 450 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
  5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 12955 sayılı yazısı ile Cadde Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.
  6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/11/2022 tarih ve 13000 tarihli yazısı ile Tahsis (Dernek Binası) konulu tezkerenin görüşülmesi.
  7.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/11/2022 tarih ve 13078 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesi 1187 ada ve 1 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
  8.  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/11/2022 tarihli yazısı ile Ödenek Aktarımı konulu tezkerenin görüşülmesi