GÜNDEM :
1. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5166 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mahallesi, tapunun 790 ada 23 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
2. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5167 sayılı tezkeresi, Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 209 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Sanayi Mahallesi, tapunun 719 ada 7, 8 ve 9 nolu parseller için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
3. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5169 sayılı tezkeresi Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 210 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Duacıoğlu Mahallesi, tapunun 900 ada 47 nolu parsel için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
4. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5170 sayılı tezkeresi Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Pazarsuyu Köyü, tapunun 285 ada 2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin Belediye hudutlarına katılması talebinin görüşülmesi.
5. İmar Komisyon Raporu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 5171 sayılı tezkeresi Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bulancak Mahallesi, tapunun 57 ada 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 40 nolu parseller için imar düzenlemesinin 5 yıllık imar programı içine alınması talebinin görüşülmesi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5779 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi tapunun, 574 ada 6 ve 10 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5780 sayılı yazısı ile Burunucu Köyü tapunun, 160 ada 3 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5785 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi tapunun, 443 ada 50,109,110 nolu parseller ve 444 ada 51 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5786 sayılı yazısı ile İhsaniye Mahallesi tapunun, 331 ada 298 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/11/2019 tarih ve 5405 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesi tapunun, 779 ada 8, 9 ve 10 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/11/2019 tarih ve 5403 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi tapunun, 827 ada 1 nolu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5787 sayılı yazısı ile Şemsettin Mahallesinde sokak ismi değiştirilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5782 sayılı yazısı ile Sanayi Mahallesinde cadde ve sokak isim verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 5781 sayılı yazısı ile Bulancak Mahallesinde cadde ve sokak isim verilmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
15. Zabıta Müdürlüğünün 09/10/2019 tarih ve 4791 sayılı yazısı ile S.S.21 nolu Bulancak Şehiriçi Kooperatifinin taşıma fiyatı artış talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.
16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/11/2019 tarih ve 5699 sayılı yazısı ile kadro cetvelinde yapılacak değişiklik konulu tezkerenin görüşülmesi.
17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2019 tarih ve 5799 sayılı yazısı ile Sarayburnu Camisine Kovanlık Beldesi Güzelyurt Köyünden 41,4 km su borusu ve malzemesi konulu tezkerenin görüşülmesi.
18. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Pazarsuyu Köyü Domuzdere Köprüsü-Pazarsuyu Deresi mevkii, tapunun 280 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan dolgu alanının kiraya verilmesi konulu raporun görüşülmesi.