Belediye Meclisinin 01 Ağustos 2023 tarih ve 134151 sayılı meclis karar özetleri;

Karar No – 134: Volkan CİNDEMİR’in 03/07/2023 tarihli dilekçesinde, 24/04/2018 tarih ve 90 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Bulancak Mahallesi 51 ada 16 no.lu parselde kayıtlı 6 ve 7 no.lu bağımsız bölümler tarafına 10 yıllığına kiraya verildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesi ile Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu veya kısıtlamalı olduğu kapanma dönemleri için kiracısı olduğu taşınmazın kira bedelinin alınmaması talep edilmektedir. Kira bedelinden feragat edilmesi uygun bulunmayarak, Bulancak Mahallesi 51 ada 16 no.lu parselde kayıtlı 6 ve 7 no.lu bağımsız bölümler işletmecisi Volkan CİNDEMİR’in kira süresinin bitiminden itibaren 14 ay uzatılarak, uzatma süresi sonunda taşınmazın Belediyemizce teslim alınması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 135: Zabıta Müdürlüğü, 2023 yılı Otopark Ücret Tarifesi; ilk 20 dakika ücretsiz olup, Otomobiller için 20 Dakika – 1 Saat arası 12,50 TL, 1 Saat – 2 Saat arası 16,67 TL, 2 Saat 3 Saat arası 25,00 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 33,34 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 41,67 TL, 5 Saat – 24 Saat Arası 50,00 TL olup Minibüs – Kamyonetler için 20 Dakika – 1 Saat arası 16,67 TL, 1 Saat – 2 Saat arası 25,00 TL, 2 Saat – 3 Saat arası 33,34 TL, 3 Saat – 4 Saat arası 41,67 TL, 4 Saat – 5 Saat arası 50,00 TL, 5 Saat – 24 Saat arası 58,34 TL günlük ve Otomobil için 333,34 TL, MinibüsKamyonet için 500,00 TL aylık abonelik olarak ücret tarifesinin güncellenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakere sonucunda otopark fiyat tarifesi tablodaki şekliyle güncellenmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 136: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 719 ada 1 ve 10 no.lu parsellerin bir kısmı için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Sanayi Mahallesi 719 ada 1 ve 10 no.lu parseller, imar planında, Jandarma Hizmet Binası ve Konutu, Yol ve Park Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile parseller Mevcut Plan ile bütünleşik olarak Jandarma Hizmet Binası ve Konutu olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Mustafa YAŞAR, Erol TAŞ, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 137: İlçemiz Saraçlı Mahallesi, tapunun 920 ada 10 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Saraçlı Mahallesi 920 ada 10 no.lu parsel, imar planında ayrık nizam 8 kat konut alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile parselin mahreç aldığı nokta belirtilmiş ve ön bahçe çekme mesafesi 0 (sıfır) olacak şekilde plan değişikliği talep edilmektedir.Konunun müzakeresinden sonra bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR ve Mustafa YERİŞ’in kabul, 2 Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Mustafa YAŞAR, Erol TAŞ, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 138: İsmetpaşa Mahallesi, 679 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no.lu parseller ve 680 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 no.lu parseller maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. İsmetpaşa Mahallesi 679 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no.lu parseller ve 680 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 no.lu parseller imar planında A-5 kat konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile söz konusu parseller Emsal:2,00 Yençok:30,50m ve adalar arasındaki 7 metrelik yol kaldırılmıştır. Çocuk oyun alanı aynı oranda genişletilmiş ve parsellerin doğusunda kalan 7 metrelik yol 10 metre olarak talep edilmektedir.Konunun müzakeresinden sonra bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, M.Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ ve Hasan TURAN’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Erol TAŞ, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 139: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 118 ada 9 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Yalıköy Köyü 118 ada 9 no.lu parsel İmar Planında A-3 yapı nizamında, Turizm 2 . konut alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile yapılaşma koşulları? E : 2,80 Yençok: 24,50 m Ticaret+Turizm+Konut Alanı olarak talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 140: Güzelyalı Mahallesi 835 ada 3 no.lu parselde bulunan araziye eklenmiştir. Ordu İdare Mahkemesi nezdinde 834 ada 1 no.lu parsel maliki tarafından açılan dava neticesinde 7 metrelik imar yolu planı iptal edilerek 2016/184 esas no ve 2016/847 karar no ile tekrar 12 metreye çıkarılmasına hüküm verilmiştir. Güzelyalı Mahallesi 834 ada 1 no.lu ve 835 ada 3 no.lu parsellerin arasından geçen imar yolunun 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan revizyon imar planında olduğu şekli ile talep edilmektedir.Konunun müzakeresinden sonra bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR ve Mustafa YAŞAR’ın kabul, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Erol TAŞ, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 141: Uçarlı Özel Halk Dolmuşları akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 142: Belediyemize ait Bulancak Mahallesi Belediye Otogarı içinde Bulunan Otogar giriş-çıkış ünitesi ve Otogar bay-bayan tuvaletinin işletmecisi Şevki BAYDERE, kiracısı olduğu taşınmazın kira süresinin 01.04.2023 tarihinde sona erdiğini ve Koronavirüs Salgın hastalığı süresince hizmet veremediğini ve ekonomik olarak gelir elde edemediğini beyan etmiştir. İşletmeci kira sözleşmesi bedelini zamanında ödeyerek Belediyemize borcu olmadığını ve kira süresinin 1 yıl daha uzatılmasını talep etmektedir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2022 tarihli 2020/27 sayılı genelge kapsamında bahse konu kiracının kira süresinin 1 yıl daha bedelli uzatılması hususu oya sunularak Recep YAKAR, 3 Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, M.Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Fatma TARANOĞLU, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi

Karar No – 143: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel? İmar Planında Emsal: 1,50 Yençok:15,50m Konut Alanı ve Park Alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilerek ve parselin güney yönündeki 12 metrelik imar yoluda kaldırılarak 4240,17 m² büyüklüğünde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 144: Pazarsuyu Köyüne ait kuzeyinde 282 ada 62, 83, 85, 86 ve 87 no.lu parseller, 287 ada 1, 4, 5 ve 6 no.lu parseller, güneyinde 309 ada 44, 45, 50, 84, 85, 86, 87, 88, 167 ve 168 no.lu parseller, doğusunda pazarsuyu deresi ve batısında Piraziz Maden Mahallesi hudutları ile çevrili Sultanlı Bağlısı mevkiinin Belediye sınırlarına dahil edilmesi talep edilmektedir.Bu nedenle bahse konu yerleşim alanı Pazarsuyu Köyü Sultanlı Bağlısı mevkiinin Belediye sınırlarına katılması talebi oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Emrullah GUGUK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 145: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 575 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı 13 m² yüz ölçümlü taşınmazın, yol, kaldırım ve park alanı olarak kullanılması amacı ile satın alınması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği ilgili taşınmazın satın alınması hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ’, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Fatma TARANOĞLU, Saadettin ÇAMAYAZ ve Erol TAŞ’ın kabul, Ertan ZERE’nin çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 146: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 962 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 6 kat yapı nizamında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile 962 ada 7 no.lu parsel üzerine kitle işaretlenmiş ve parselin tamamının Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 147: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz Uçarlı Mahallesi Soytarıoğlu Caddesi adına bulunan caddenin isminin Şehit Şaban Taşkın Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 148: Gündemin 15’inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 31/07/2023 tarih ve 18114 sayılı yazısı okundu. Sınırlı Sorumlu 106 No.lu Taksiciler Motorlu 4 Taşıyıcılar Kooperatifi özel halk dolmuşları, akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 149: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin güney kısmında kalan 1.320,00 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 150: İlçemiz yapımı devam eden Doğalgaz altyapısı çalışmalarına, Doğalgaz hattının geçirebilecek kamuya ait imar yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere İsmetpaşa Mahalleesi G40a10b3a no.lu paftada mevcut kamuya tahsisi park alanları İmar Yolu olarak düzenlenmektedir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır.Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 151: Talep ile Meclis Üyesi Erol TAŞ, İlçemizde faaliyet gösteren Öğrenci servislerine “S” plaka alma zorunluluğunun getirilmesi ve denetlenmesini, böylelikle korsan servis taşımacılığının önüne geçilmesini, Öğrenci Servislerinin ruhsatlarında Okul Taşıtı yazmasını ve araçların okul taşıtı olma şartlarını yerine getirmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.