2019 Ekim ayı içerisinde toplanan Tarife Komisyonu 09/10/2019 tarih ve 68, 69, 70 sayılı raporları;

68 Nolu Rapor: Tarife Komisyonumuz 09/10/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile havale edilen İhsaniye Mahallesi sınırı olan Fen Lisesine kadar olan taşıma fiyatı 2,50 TL’ den 3,50 TL’ ye yükseltilmiş ve Kurtoğlu Sitesi sınır olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın beyaz masaya yapmış oldukları başvurularla fiyatların eski haline getirilerek, İhsaniye Mahallesi Kurtoğlu Sitesi olarak belirlenen sınırın eski hali Fen Lisesi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesine geçildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda vatandaşların yapmış olduğu başvurular göz önünde bulundurularak, sınırın Bulancak Fen Lisesi olarak belirlenmesine ve yolcu taşıma fiyat tarifesinin oluşturulmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

69 Nolu Rapor: Tarife Komisyonumuz 09/10/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 182 sayılı kararı ile havale edilen Kızılot Özel Halk Dolmuşlarının Bulancak – Kızılot yolcu taşıma ücreti artışı konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar göz önünde bulundurularak çizelgede belirlenen yeni değerler üzerinden yeni yolcu taşıma fiyat tarifesinin oluşturulmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

 

FİYAT TARİFESİ ESKİ  FİYAT TALEP

 

KOMİSYON 

TEKLİFİ

Bulancak – Kızılot Merkez SİVİL 3,00 TL. 4,00 TL. 3,50 TL.
ÖĞRENCİ 1,75 TL. 2,50 TL.  2,00 TL.
Bulancak – Kızılot Karşı Mahalle SİVİL 3,50 TL. 4,50 TL.  4,00 TL.
ÖĞRENCİ 1,75 TL. 3,00 TL.  2,00 TL.
Bulancak – Kızılot Kiraz Beleği SİVİL 4,00 TL. 5,00 TL.  4,50 TL.
ÖĞRENCİ 1,75 TL. 3,50 TL.  2,00 TL.

 

70 Nolu Rapor: Tarife Komisyonumuz 09/10/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 183 sayılı kararı ile havale edilen Saraçlı Özel Halk Dolmuşlarının Bulancak – Saraçlı yolcu taşıma ücreti artışı konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar göz önünde bulundurularak çizelgede belirlenen yeni değerler üzerinden yeni yolcu taşıma fiyat tarifesinin oluşturulmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

 

FİYAT TARİFESİ ESKİ  FİYAT TALEP

 

KOMİSYON 

TEKLİFİ

Bulancak – Kızılot Merkez SİVİL 3,00 TL. 3,50 TL. 3,50 TL.
ÖĞRENCİ 1,75 TL. 2,50 TL.  2,00 TL.