Belediye Meclisinin 13 Haziran 2024 tarih ve 141, 142, 143, 144, 145 ve 146 sayılı meclis karar özetleri;

Karar No – 141: 30/05/2024 tarihinde Bulancak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen ve hisselerinin tamamı kendisine ait olan Bulper İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisselerinin tamamının 50.000,00 TL ödenmiş sermayesi ve borçsuz olarak Belediyemize hibesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 142: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklaşma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenleme konulu yönetmelik aşağıdaki şekilde düzenlenen Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 143: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip ve tahakkuku yapılan, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının hafriyat depolama sahası veya rekreasyon alanlarında bertaraf ücretinin KDV Hariç 35,00 TL/m³ olarak belirlenmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 144: Başkanlık Makamının 07.05.2024 tarih ve 24161 sayılı oluru ile kurulan “Kaynak Geliştirme ve Denetim Komisyonu” tarafından yapılan inceleme sonucu, idari sınırlarımızda gelişme alanlarında, gelecek projeksiyonu ve altyapıların planlaması ve projelendirilmesine esas olarak değerlendirilecek ve ilgili müdürlüklerin planlamaları doğrultusunda yeni gelişme alanlarında; Teknik alt yapı bedeli, stabilize, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, asfalt, parke ve bordür gibi harcamaların kanuni dayanakları ve hesaplama usul ve yöntemlerinin ve birim fiyatlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesi teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 145: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için İmar Planı Uygulama Tetkik ücreti, harita hizmetleri, inşaatlarla yer işgal ücretlerinin belirlenmesi teklif edilmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97’nci maddesi gereği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı için İmar Planı Uygulama Tetkik ücreti, harita hizmetleri, inşaatlarla yer işgal ücretlerinin belirlenmesi, Tarife Komisyon Raporunda geldiği şekliyle aşağıdaki tablo oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 146: Meclis Başkanı Necmi SIBIÇ’ın teklifi ile şehitlerin birinci derece yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara otopark kullanım ücretlerine %50 indirim yapılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.