2024 Ocak ayı içerisinde toplanan Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonu Raporu 05/01/2024 tarih 1 no.lu komisyon raporu;

Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonumuz 05/01/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 02 /01/2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21245 sayılı, isimsiz sokağa isim verilmesi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Şemsettin Mahallesi, Şemsettin Caddesi üzerinde bulunan tapunun 660  ada 2 no.lu parselin kuzeyinde kalan yeni açılan isimsiz sokağa “Yalçın Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şemsetin Mahallesi, tapunun 660 ada 2 no.lu parselin kuzeyinde kalan isimsiz sokağa “Yalçın Sokak” olarak isim verilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldü.